Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Patientens lärande viktig vid långvarig sjukdom

Att drabbas av en långvarig sjukdom innebär att livet förändas och man måste anpassa sig efter att leva i en ny verklighet. Men för många finns ett motstånd att ta till sig sjukdomen. Mia Berglund, doktor vid Högskolan i Skövde, visar i sin forskning att patienter måste få djupare stöd för att lära sig om sin sjukdom. 

Forskningen har resulterat i en modell som ska hjälpa vårdarna att stödja patienterna att själva vara mer delaktiga i sin vård.

- Många personer som drabbats av långvarig sjukdom skjuter till en början undan sjukdomen och försöker leva som ingenting hänt. Detta kan innebära att de inte tar till sig all information de får från läkare och riskerar på så sätt livet, säger Mia Berglund, universitetsadjunkt vid Högskolan i Skövde.

Råd och information
I sin avhandling visar Mia att det finns en risk att de råd och den information som ges till patienter som drabbas av en långvarig sjukdom endast leder till lärande på en ytlig nivå och att patienterna inte tar till sig informationen på rätt sätt.

- Vi måste bli bättre att inom vården se till hur patienten reagerar och om de verkligen tar till sig informationen. Alltså lära upp patienten hur de ska handskas med sin sjukdom. Det kan alltså kräva anpassad pedagogik till de faser patienten går igenom, säger Mia Berglund.

Ny forskning
Forskningsarbetet har gjorts genom att göra djupgående intervjuer. Tidigare forskning inom området fanns inte utan Mia fick trampa ny mark.

- Inom sjukvården finns en vana att säga att patienterna aldrig gör som man säger åt dem. Jag har identifierat det här motståndet hos patienterna i min forskning och här ligger en viss problematik. Patienten har svårt att utföra det de har blivit tillsagda och ta till sig sin sjukdomssituation, säger Mia Berglund.

Andra val
I sin forskning har hon också upptäckt den resa som långvarigt sjuka gör.
- En del menar att de hade gjort helt andra val om de bara fått rätt information, på rätt sätt, från början. Hade de då gjort andra val så kanske livet hade sett annorlunda ut nu, påpekar Mia Berglund.

Med utgångspunkt från de resultat som Mia fått fram i sina intervjuar har hon tagit fram en didaktisk modell som ska hjälpa vårdare att stödja patienters lärande i att leva med långvarig sjukdom.

- Det måste finnas en förståelse inom vården för att det tar tid att ta till sig allt det man nu måste göra när man drabbats av en så allvarlig sjukdom. Lärandet måste gå på en djupare nivå och man måste konfrontera patienten för att de ska förstå, säger Mia Berglund.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Cecilia Renström

Cecilia Renström

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
Ulf Nylén

Ulf Nylén

Presskontakt Ledningskommunikatör Press- och kommunikationsfrågor som rör Högskolans rektor, prorektor och högskoledirektör 0500-44 80 61

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en högskola med en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.