Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: 7/11 kl. 14:45-16:00 – Unik utbildning med blåljuspersonal i virtuell miljö

Går det att använda virtuell simulering för att träna personal från räddningstjänster och andra blåljusorganisationer? Svaret är ja och på torsdag den 7 november inbjuds media att närvara vid en demonstration på Övningsfält Hasslum, Skövde. Under veckan genomförs ett antal utbildningstillfällen med stöd av virtuell simulering i samarbete med Högskolan i Skövde, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

– Det här är en unik utbildningsinsats som nu genomförs och det är ett resultat av ett långvarigt samarbete mellan Högskolan i Skövde och MSB. Det är blåljuspersonalens önskemål och lärandemål som styr och utifrån det skapas träningsformer där virtuell simulering tillämpas på helt unika sätt, säger Joeri van Laere, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Högskolan i Skövde en förebild

Redan 2005 inledde dåvarande Räddningsskolan i Skövde och forskare på Högskolan i Skövde ett samarbete för att utveckla möjligheter att använda virtuella miljöer och dataspelsteknik för att träna brandmän och räddningsledare men då var intresset inte så stort. Högskolan i Skövde har varit visionära och en förebild inom området. Koncept med virtuell simulering som utvecklats i Skövde efterfrågas idag på ett helt annat sätt.

– Det är rätt häftigt att se denna förändring, men också ett tydligt exempel på hur lång tid en sådan här utveckling kan ta. När det gäller framtiden är det helt klart att virtuell simulering för träning är här för att stanna, konstaterar Cecilia Hammar Wijkmark, Virtual Simulation Specialist på MSB.

Samhället står inför stora utmaningar inom ramen för totalförsvaret och civilt försvar, och en del i det är att utveckla och erbjuda nya utbildningsformer där myndigheter, blåljusorganisationer, frivilliga och företagen tillsammans kan utbildas och övas för skapa en gemensam beredskap.

– Det är en jättetillgång för Skaraborgs kommuner och blåljusorganisationer att ha ett övningsfält som ligger i framkant. Skövde och Övningsfält Hasslum kan attrahera aktörer från hela landet och Norden framöver, menar Joeri van Laere.

Realistisk och säker utbildning

Med virtuell simulering tillförs många fördelar som inte kan uppnås med enbart annan traditionell övning. Till exempel kan många fler deltagare ta del av samma träning, än vad som vanligtvis är möjligt. I en virtuell miljö kan personalen dessutom genomföra utbildningarna gång på gång och deltagarna utsätts inte för några säkerhets- eller hälsorisker som exempelvis brandrök innebär.

– I den virtuella miljön kan vi skapa realistiska förutsättningar och nya typer av händelser som förändringar i samhället ger upphov till. Det är en fördel att ha tränat i virtuell miljö i förväg och det är givetvis mer kostnadseffektivt, säger Cecilia Hammar Wijkmark.

Vid utbildningstillfället får deltagarna ett larm om brand i byggnad och under övningen, som sker med nödvändig skyddsutrustning, kommer de med hjälp av en stor skärm befinna sig mitt i olyckan och genomföra de krav som ställs vid en verklig utryckning och räddningsinsats. Deltagarna rör sig genom att använda en vanlig spelkontroll och kan gå runt på olycksplatsen, fatta beslut om åtgärder och i bästa fall avbryta skadeutbredningen, precis som vid ett riktigt larm.

Media hälsas välkomna!

Dag: Torsdag 7 november
Tid: Kl. 14:45-16:00 uppvisning av utbildning i virtuell miljö
Plats: Övningsfältet Hasslum, Skövde (före detta Räddningsverkets utbildningsanläggning/SRTC)
Anmäl/kontakt vid ankomst: Joeri van Laere, 070-559 48 95

För mer information, kontakta

Joeri van Laere
Lektor i datavetenskap, Högskolan i Skövde
joeri.van.laere@his.se
Tel: 070-559 48 95

Cecilia Hammar Wijkmark,
Virtual Simulation Specialist, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tel: 0761-40 48 67

Övningsfält Hasslum

https://www.rtos.se/sv/ovningsfaltet_hasslum/

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt

Cecilia Renström

Cecilia Renström

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
Ulf Nylén

Ulf Nylén

Presskontakt Ledningskommunikatör Press- och kommunikationsfrågor som rör Högskolans rektor, prorektor och högskoledirektör 0500-44 80 61