Gå direkt till innehåll
Samverkansavtal stärker bandet mellan Skövde och Østfold

Pressmeddelande -

Samverkansavtal stärker bandet mellan Skövde och Østfold

Østfold University College och Högskolan i Skövde har tecknat ett samverkansavtal för att utveckla och stärka banden mellan lärosätena. Avtalet ger möjlighet för de två parterna att reglera akademiska, ekonomiska, administrativa, och praktiska arrangemang. Det ger också ett ömsesidigt stöd för forskningsmiljöerna DHEAR - Digital HEAlth Research och The Digital Society i processerna med att ansöka om forskarutbildningsrättigheter.

Østfold University College och Högskolan i Skövde har under en tid haft ett bra samarbete med varandra kring temat digital hälsa. Nu förtätar lärosätena samarbetet genom att skriva ett samverkansavtal.

– Lärosätena har ett flertal projekt med gemensamma ingredienser, exempelvis vårdens digitalisering och hur den förändrar professionen och skapar möjlighet för ökad ”patient empowerment”. Vidare finns projekt med inriktning mot välfärdsinnovation samt projekt med lärande i fokus, som också går hand i hand med våra projekt och intressen, berättar Martin Gellerstedt, professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde.

Samverkansavtalet ger Østfold University College och Högskolan i Skövde ett formellt förhållande, specifikt utformat för att främja internationaliseringen av högre utbildning i Norge och Sverige. Det ska också förbättra det kulturella samarbetet mellan lärosätena. Avtalet syftar till att utveckla och stärka banden mellan de två akademiska gemenskaperna och i processen också bidra till att skapa förståelse, samarbete och kommunikation mellan de två länderna.

Bred samverkan

Undertecknandet av samverkansavtalet skedde i maj 2021 och ger nu möjlighet för de två parterna att reglera de akademiska, ekonomiska, administrativa och praktiska arrangemangen för en rad olika områden. Avtalet uppmanar också till att anordna halvårsvisa konferenser om utbildning på forskarnivå och forskningsutveckling inom hälsa och välbefinnande i det digitala samhället.

– Vi kommer att ha en gemensam konferens i mitten på oktober. Syftet med konferensen är att nätverka och diskutera hur vi kan samverka i forskning. Dels kan det handla om gemensamma ansökningar, men det kan också vara att slå samman datamaterial i liknande projekt för att skriva en ”meta-artikel”, få tillgång till olika kontexter, eller att hjälpa varandra att samla in empiri – exempelvis att få ut en enkät i större omfattning med hjälp av bådas nätverk, säger Martin Gellerstedt.

Ansöker om att driva forskarutbildning

Samverkansavtalet motiveras bland annat av tidigare individuellt forskningssamarbete mellan personal vid fakulteten för hälsa och välfärd vid Østfold University College och Institutionen för hälsovetenskaper vid Högskolan i Skövde. Från Högskolan rör det som om forskningsmiljön DHEAR som har fokus på studier av digital hälsa för hållbar utveckling. Högskolan i Skövde planerar att ansöka om rättigheter till forskarutbildning våren 2022 inom området Hälsa i det digitala samhället.

I Østfold finns forskningsinitiativet "The Digital Society", vars syfte är att bygga och samla starka (internationella) forskarsamhällen, erbjuda forskarutbildning och mobilitetsmöjligheter för personal, samt doktorsexamen. Ackrediteringsansökan för ett doktorandprogram som tillhör "The Digital Society" vid Østfold University College kommer att levereras i november 2021. Att båda lärosätena står inför ansökningar om forskarutbildningsrättigheter ger stort värde när ansökningarna ska revideras och granskas.

– Samarbetet ökar tillgången på forskningskompetens och minskar risken för hemmablindhet. För en forskarutbildning underlättar det om man kan samköra kurser, hjälpa varandra med opponentskap och granskning av dokument med mera. Vi bedriver gärna gemensamma projekt och har möjlighet att söka externa medel som bygger på samarbete över gränsen. Oavsett hur det går med forskarutbildningsrättigheterna så ser vi fram emot en fortsatt samverkan med att hjälpa doktorander på båda platser att få en bra utbildning, berättar Martin Gellerstedt.

Samverkansavtalet kommer att gälla under en inledande period på två år från underskriftens datum. 

Kontakt 

Martin Gellerstedt
Professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper
e-post martin.gellerstedt@his.se
Telefon 0500-448460

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt

Cecilia Renström

Cecilia Renström

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
Ulf Nylén

Ulf Nylén

Presskontakt Ledningskommunikatör Press- och kommunikationsfrågor som rör Högskolans rektor, prorektor och högskoledirektör 0500-44 80 61

Relaterade nyheter

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.