Gå direkt till innehåll
Statliga myndigheter läcker data men det finns lösningar

Pressmeddelande -

Statliga myndigheter läcker data men det finns lösningar

En ny studie från Högskolan i Skövde visar att en överväldigande majoritet av de statliga myndigheterna använder sig av specifika, globala leverantörer för webbanalys, där Google Analytics klart dominerar. Det medför en rad problem inom datasekretess och leder till inlåsning men det finns lösningar genom öppna programvaruprojekt.

Det har uppmärksammats flitigt i media. Svenska myndigheter läcker data om våra surfvanor via webbanalysverktyg som Google Analytics. Webbanalysverktygen används av organisationer för att få information om användare som besöker deras webbplats för att på så sätt kunna förbättra sin webb. Problemet uppstår när den informationen lagras i molntjänster i tredjeland. 

Problem med datasekretess och inlåsning 

I en ny studie från Högskolan i Skövde har forskarna undersökt hur stor del av de svenska myndigheterna som använder så kallade proprietära teknologier, teknologier som tillhandahålls av specifika, ofta globala leverantörer, där Google Analytics är det mest kända exemplet. I den andra delen av studien har de undersökt vilket organisatoriskt engagemang det finns för det öppna programvaruprojektet Matomo. Finns det tillräckligt med kunskap att tillgå för att Matomo skulle vara ett hållbart alternativ? 

Studien visar att 94 procent av de svenska myndigheterna, vid tidpunkten för datainsamlingen, använder proprietära teknologier för webbanalys, där Google Analytics klart dominerar, vilket medför problem kring datasekretess och inlåsning. Öppna programvaruprojekt skulle dock kunna lösa upp många av knutarna. I studien visar forskarna att Matomo är ett alternativ som kan möjliggöra en hållbar förvaltning och skapa förutsättningar för att undvika problem med datasekretess och inlåsning. 

– Det ger flexibilitet då drift av lösningen kan skötas både internt inom en organisation och som en molntjänst med hjälp av en extern leverantör, säger Jonas Gamalielsson, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde. 

Medför möjlighet att hantera data i Sverige 

Allt fler myndigheter har under de senaste åren uppmärksammat problem med databehandling som innebär tredjelandsöverföringar. När myndigheter anskaffar och använder öppen programvara får de goda förutsättningar att upprätthålla en god kontroll på den data de behandlar. Det kan ske internt på myndigheten eller med hjälp av upphandlade, externa konsulter som kan stå för installation och drift på myndighetens egna servrar, menar forskarna. 

– Programvara som tillhandahålls under en licens som uppfyller definitionen för öppen programvara ger myndigheten möjlighet att hantera data i Sverige. För Matomo liksom många andra öppna programvaror finns det svenska företag som tillhandahåller både tjänster och support, säger Jonas Gamalielsson. 

Läs mer 

Länk till forskningsartikeln i The eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM): Towards open government through open source software for web analytics: The case of Matomo.

Gamalielsson, J., Lundell, B., Butler, S., Brax, C., Persson, T., Mattsson, A., Gustavsson, T., Feist, J. & Lönroth, E. (2021). Towards open government through open source software for web analytics: The case of Matomo”, JeDEM - eJournal of eDemocracy and Open Government, Vol. 13(2), pp. 133-153. https://doi.org/10.29379/jedem.v13i2.650

Kontakt

Jonas Gamalielsson, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde.
Tel: 0500-448375, e-post: jonas.gamalielsson@his.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Kontakter

Christian Boström

Forskningskommunikatör 0500-448232

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.