Gå direkt till innehåll
Varje möte mellan personal, boende och anhöriga är viktigt i vården på äldreboende

Pressmeddelande -

Varje möte mellan personal, boende och anhöriga är viktigt i vården på äldreboende

Möten mellan människor på äldreboenden är betydelsefulla för hur vardagslivet gestaltar sig för de boende i form av att vara synliggjord eller osynlig som människa, men också för hur vårdpersonalen och anhöriga kan känna sig värdefulla i kontakten med den boende. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, skriven av leg. Sjuksköterska Lars Westin, verksam som lärare vid Högskolan i Skövde

Vårdpersonalen spelar en viktig roll i de dagliga kontakterna med de boende i syfte att få dem att upprätthålla värdighet, respekt och i många fall en känsla av mening och tillhörighet, säger Lars Westin.

Anhöriga spelar också en viktig roll som en länk till de boendes historia. Därför är också kontakten och samarbetet mellan vårdpersonal och anhöriga viktig för de boende.

Resultaten visar att möten mellan människor på särskilt boende kan både vara bra eller dåliga. Det är viktigt för vårdpersonalen att ha goda intentioner för att kunna skapa det goda mötet. Att vara uppmärksam, närvarande och öppen i mötet med de boende och deras anhöriga samt att kunna ta del av deras budskap är starten på en vårdande handling som leder till att de boende blir synliggjorda och bekräftade av vårdpersonalen.

Arbetet med att vårda äldre på särskilt boende ställer höga krav på vårdpersonalen vad gäller deras kompetens att alltid kunna möta de boende på ett värdigt och respektfullt sätt.

- Därför är det särskilt viktigt för vårdpersonal och blivande personal inom särskilt boende eller inom andra former av äldrevård att utveckla denna kunskap och kompetens, säger Lars Westin.

Avhandlingen kan ses som ett viktigt bidrag för att kunna möjliggöra denna kunskap och kompetensutveckling.

- Kunskap i konsten att vårda som ger en djupare förståelse för hur grundläggande varje möte kan vara för att synliggöra och bekräfta de boende och deras anhöriga för att därigenom upprätthålla en god kvalitet i vården av människor på särskilt boende, säger Lars Westin.

Avhandlingen är skriven av:

Leg sjuksköterska Lars Westin, telefon: 0515-125 76, 0736-97 67 50, e-post: lars.westin@his.se

Huvudhandledare:

Professor Ella Danielson, telefon 031-786 60 32, e-post: ella.danielson@fhs.gu.se

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Titel: Encounters in Nursing Homes - Experiences from Nurses, Residents and Relatives

Opponent: professor Unni Lindström, Åbo Akademin, Åbo, Finland

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/18355

Ämnen


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Kontakter

Cecilia Renström

Cecilia Renström

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
Ulf Nylén

Ulf Nylén

Presskontakt Ledningskommunikatör Press- och kommunikationsfrågor som rör Högskolans rektor, prorektor och högskoledirektör 0500-44 80 61

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.