Gå direkt till innehåll
Vera Pouikli är en av de nya studenterna på magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien.
Vera Pouikli är en av de nya studenterna på magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien.

Pressmeddelande -

Vera ville veta mer om smittskydd i pandemins spår

I januari startade magisterprogrammet Smittskydd och vårdhygien för femte gången på Högskolan i Skövde. I år är det fler än någonsin som antagits till utbildningen. En möjlig anledning till det ökade intresset är covid-19-pandemin. En av de nya studenterna är barnmorskan Vera Pouikli, som ville förstå teorierna bakom de restriktioner vi svenskar har fått hantera i över ett års tid.

Sedan 2017 har Högskolan i Skövde erbjudit magisterutbildningen Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien. Programmet har tidigare inte haft svårt att locka sökande, men i år är det fler studenter än någonsin som antagits. Nästan 40 studenter var vid terminens start registrerade på programmets 30 platser. En tänkbar anledning är att coronapandemin har gjort att folk har fått upp ögonen för ämnet.

– Samhällsdebatten pågår hela tiden kring frågor relaterade till pandemin. Effekter av den, rekommendationer, R-tal, vaccinering, biverkningar, flockimmunitet – ja, listan kan göras lång med alla begrepp som den senaste tiden blivit var och ens ordförråd. Jag tror att det finns en önskan om att finnas med och göra skillnad i vår globaliserade värld, säger Kristina Carlén, adjunkt i folkhälsovetenskap och programansvarig.

Studenterna som nu studerar på programmet kommer från olika delar av Sverige, men också från exempelvis Spanien och Storbritannien. Även deras yrkesbakgrunder skiftar. Bland studenterna finns bland annat sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, veterinärer, tandläkare, biomedicinska analytiker, farmaceuter och folkhälsovetare.

Vera ville fylla en kunskapslucka

Vera Pouikli arbetar sedan många år som barnmorska på förlossningen på Helsingborgs lasarett. Nu kombinerar hon sitt arbete med studier inom smittskydd och vårdhygien.

– Mitt beslut att läsa det här programmet grundar sig i pandemin. Jag kände mig starkt angelägen att fylla en kunskapslucka jag hade. I början av förra året följde jag rapporteringen om coronavirusets utveckling i Kina, långt innan det hade nått Sverige. Varför var vi inte tillräckligt förberedda på det som skulle ske? Då kände jag att jag måste veta mer, jag måste förstå, säger Vera Pouikli.

När hon påbörjade utbildningen var hon inte medveten om hur mycket som påverkar folkhälsan. Kunskap om folkhälsovetenskap var viktigt för att hon skulle kunna arbeta vidare praktiskt, både i sitt yrkesutövande på förlossningen och med sina egna tankar.

– Vi har fått så många förändringar och riktlinjer under pandemin. På förlossningen har vi infört hygienrestriktioner, besöksförbud, checklistor via telefon, informerat gravida om hur de ska förhålla sig för att skydda sig. Vi har tillämpat väldigt många nya metoder. Men jag saknade kunskapen bakom det hela – var kommer informationen från? Jag ville förstå teorierna och mekanikerna bakom, berättar Vera Pouikli.

Har redan gett resultat

Genom sitt yrke är Vera van vid att jobba förberedande och med kvinnan i fokus. Gravida kvinnor räknas som riskgrupp för covid-19. Därför känner Vera redan nu, endast ett par månader in på terminen, att studierna har gett resultat.

– Jag pratar redan som en folkhälsovetare. Bara att jag har fått den här otroliga kunskapen om hälsa och om vilket komplext och stort område det är, det gör att jag känner mig som en resurs. På min avdelning samarbetar vi med hygiensjuksköterskor och jag tror att jag kan vara en länk mellan dem och övrig personal. Vi måste ha smittskydd och vårdhygien-tänket parallellt hela tiden framöver, säger Vera Pouikli.

Efterfrågan av kunnig personal ökar

Behovet av personal med kompetens inom smittskydd och vårdhygien finns både inom myndigheter, landsting, regioner och kommuner. Även läkemedelsbranschen, djurhållning och livsmedelsbranschen behöver personal med kunskap inom området.

– Folkhälsovetenskap är ett spännande område som egentligen berör alla. Vi behöver få fler personer med denna kompetens, för att institutionerna i samhället ska fungera tillsammans med ökad globalisering, ökat resande och att människor ska känna sig trygga i arbetsliv och i vardag, avslutar Kristina Carlén.

Kontakt

Kristina Carlén, adjunkt i folkhälsovetenskap
kristina.carlen@his.se, 0500-448478

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt

Cecilia Renström

Cecilia Renström

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
Ulf Nylén

Ulf Nylén

Presskontakt Ledningskommunikatör Press- och kommunikationsfrågor som rör Högskolans rektor, prorektor och högskoledirektör 0500-44 80 61

Relaterat material

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.