Gå direkt till innehåll
Alexandra Krettek, professor i folkhälsovetenskap.
Alexandra Krettek, professor i folkhälsovetenskap.

Pressmeddelande -

Vetenskapsrådet stöttar projekt om digitalt hälsofrämjande arbete i skolan

Ett mer stillasittande liv och en kost med större mängd socker har skapat folkhälsoproblem i låginkomstländer – hjärtsjukdom har blivit allt vanligare. För att bidra till att förhindra denna utveckling, ska forskare vid Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet och två nepalesiska lärosäten undersöka befintlig kunskap hos föräldrar och skolbarn i Nepal och utveckla en digital hälsoutbildning.

I dagarna fick Alexandra Krettek, professor i folkhälsovetenskap, institutionen för hälsovetenskaper vid Högskolan i Skövde, ett treårigt forskningsbidrag beviljat på 4.5 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Projektet ”Digitalt hälsofrämjande arbete i skolan – en serious games-tillämpning för kardiovaskulär hälsoutbildning i Nepal” är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet, Kathmandu Medical College och Patan Academy of Health Sciences. Syftet är att förebygga sjuk- och dödlighet i hjärtsjukdom genom att fokusera på hälsofrämjande insatser riktade till skolelever.

Hjärtsjukdom främsta dödsorsak

I låg- och medelinkomstländer är 80 % av dödsfallen livsstilsrelaterade, med hjärtsjukdom som främsta dödsorsak. Nepal är ett låginkomstland, som genomgår stora förändringar i samhällsstruktur till följd av ökad industrialisering. Ett mer stillasittande liv och en kost med större mängd socker och fett är nya riskfaktorer. Samtidigt är kunskapen hos befolkningen vad gäller livsstilssjukdomar och hjärtsjukdom begränsad.

–Detta är oroväckande, då hjärtsjukdom tar många år att utveckla och grundläggs redan i tidig ålder. Att även barn är i riskzonen gör det extra viktigt att tidigt öka den generella medvetenheten om vilka faktorer som bidrar till ett hälsosamt liv, säger projektledaren Alexandra Krettek.

Mobilt spel ska utvecklas till skolorna

Forskningsprojektet ligger väl i linje med Nepals nationella plan att öka samverkan med skolor för att förebygga och kontrollera hjärtsjukdom. Under de närmaste tre åren kommer forskningsteamet utföra en tvärsnittsstudie för att undersöka befintlig kunskap hos föräldrar och skolbarn.

Därefter kommer en första version av ett digitalt instrument att utvecklas och provas i skolorna. Instrumentet kommer att vara i form av ett spel som används på en mobil enhet. Denna insats kommer sedan att utvärderas vad gäller effektivitet och ekonomi. Tanken är att arbetet ska leda fram till ett billigt och effektivt sätt att arbeta med digital hälsokommunikation.

–Ett treårigt forskningsbidrag från Vetenskapsrådet ger oss en unik möjlighet att arbeta långsiktigt med denna viktiga fråga. Vi kommer att kunna göra ett tydligt avtryck för en hållbar hälsoutveckling i Nepal. Samtidigt skapar vi ett kulturellt, intellektuellt och akademiskt utbyte mellan Sverige och Nepal som bygger kapacitet och kompetens hos alla medverkande forskare och forskarstuderande, säger Alexandra Krettek.

Projektet startar i början av 2021. Övriga medverkande forskare är Per Backlund (institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde), Koustuv Dalal (Mittuniversitetet), Abhinav Vaidya och Natalia Oli (Kathmandu Medical College, Nepal) och Madhusudan Subedi (Patan Academy of Health Sciences, Nepal).

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt

Cecilia Renström

Cecilia Renström

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0500 448031
Ulf Nylén

Ulf Nylén

Presskontakt Ledningskommunikatör Press- och kommunikationsfrågor som rör Högskolans rektor, prorektor och högskoledirektör 0500-44 80 61

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.