De flesta hjälpmedel som du behöver på grund av en funktionsnedsättning kan du få genom vården. Men ibland kan du inte få det hjälpmedel du vill ha. Då kan du välja att köpa hjälpmedlet själv.

Pressmeddelande -

De flesta hjälpmedel som du behöver på grund av en funktionsnedsättning kan du få genom vården. Men ibland kan du inte få det hjälpmedel du vill ha. Då kan du välja att köpa hjälpmedlet själv.

Hjälpmedel på eget ansvar

Det kan finnas olika skäl till att du behöver köpa ett hjälpmedel själv.

Dina behov är inte tillräckligt stora för att få hjälpmedlet utskrivet

Ibland rekommenderas du av en förskrivare eller någon annan inom vården att köpa ett hjälpmedel själv, för dina pengar. Det kan bero på att förskrivaren inte bedömer att du har ett tillräckligt stort behov av hjälpmedlet för att kunna få det utskrivet.

En förskrivare är en person inom vården som utreder dina behov av hjälpmedel.

Hjälpmedlet bekostas inte av regionen

Det kan också vara så att det hjälpmedel som du vill ha räknas som en så kallad egenansvarsprodukt. Det är ett hjälpmedel som en förskrivare eller någon annan inom vården rekommenderar dig, men som regionen eller kommunen inte bekostar. På många håll räknas till exempel käppar som egenansvarsprodukter.

Var kan jag köpa ett hjälpmedel?Konsumentprodukter kan du köpa i vanliga butiker. Medicintekniska produkter kan du köpa i speciella hjälpmedelsbutiker, antingen en fysisk butik som du kan besöka eller en webbutik. Fråga en förskrivare om du vill ha förslag på var du kan köpa ett hjälpmedel.

Hjälpmedelsteknik Sverige AB
Butik i Lomma - Tenngatan 2
Butik i Kristianstad - Rörvägen 10
Webbshop - Keepon.se

Ämnen

  • Äldreomsorg

Taggar

  • keepon.se
  • cpap
  • permobil
  • hjälpmedel

Regioner

  • Helsingborg

Keep On har ett av marknadens största utbud av små och stora hjälpmedel. Erbjuder praktiska lösningar på många av livets små och stora utmaningar.

Presskontakt

Keepon Retail AB

Keepon Retail AB

Presskontakt Hjälpmedel för äldre - köp hjälpmedel på Keepon.se