Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Stanna kvar i skolan

Skolans skyddande effekt mot psykisk ohälsa och allvarliga långtgående konsekvenser vid avhopp är oomtvistad. Vi ser också a den psykiska ohälsan bland unga ökar och kryper lägre ner i åldrarna. Genom a öppna upp för samtal om vår psykiska hälsa hoppas vi a er unga vågar börja prata med varandra och elevhälsan, så a det inte går så långt a de uteblir från skolan under längre perioder. E öppnare samtalsklimat om psykisk ohälsa minskar fördomar och upplevelsen av utanförskap. Vi kommer också att uppmana unga som mår dåligt a söka hjälp, och hänvisa dem till rätt instans. Det yttersta syftet med satsningen är att få elever i riskzonen för psykisk ohälsa att stanna kvar i skolan.

Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, säger a de som mår psykiskt dåligt o a upplever a de är ensamma om a må dåligt – det pratas så lite om det som är svårt i livet. Samtidigt har den som lider av psykisk ohälsa svårt a själv ta upp ämnet, då man o a lider av låg självkänsla. Psykisk ohälsa upplevs också som skamligt för den drabbade individen, eftersom man inte vill avvika från det som upplevs som normalt. 

MUCF menar a lösningen på problemet är a arbeta för a ta bort det negativa stigmat kring psykisk ohälsa, få er unga a söka stöd och a sätta ord på sina mörka känslor och tankar. Ett viktigt steg i att  förebygga allvarlig psykisk ohälsa är att  ta bort tabun kring det. Det är viktigt att  unga lär sig känna igen tecken för ångest och depression och får kunskap om att det går att  behandla. 

En åtgärd som ofta framförs, är att  man måste börja prata om psykisk ohälsa i skolan, men många vet inte hur de ska närma sig frågan och unga med psykisk ohälsa som vi talat med menar att de inte vet vart de ska vända sig när de mår dåligt. 
- Det är skolan man måste fokusera på, eftersom det är framför allt där unga tillbringar sin tid, menar Danuta Wasserman, Professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Ins tutet samt chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). 

I satsningen Stanna kvar i skolan har vi särskilt tagit fasta på två saker som våra unga ambassadörer har berättat för oss: 1) De visste inte vart de skulle söka sig för att  få hjälp. 2) De kände inte att  någon såg eller förstod dem i skolan och de kunde inte prata om hur de mådde med sina kamrater. Hjärnkolls unga vuxna ambassadörer kommer därför att  besöka Stockholms skolor under 2018 för a berätta om hur de hanterat skolan med sin psykiska ohälsa och med en specialdesignad workshop öppna upp för att  börja samtala om hur vi mår på insidan. De har utbildas särskilt för detta uppdrag. Vid varje besök lämnar vi e er oss information om hur man söker stöd och hjälp. Besöket tar ca 2 timmar. 

Bakom Hjärnkoll Stockholm står NSPH - Na onell samverkan för psykisk hälsa - bestående av 12 föreningar som arbetar för psykisk hälsa.

Stanna kvar i skolan finansieras av Uppdrag Psykisk Hälsa, Stockholms Stad och kostar inget för skolorna. 

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Lou Rehnlund

Lou Rehnlund

Presskontakt Verksamhetsansvarig 0703695118

Våga prata om psykisk ohälsa

Hjärnkoll Stockholm arbetar för att sprida kunskap och motverka fördomar om psykisk ohälsa, med hjälp av den egna berättelsen. Här har vi ett hundratal utbildade ambassadörer som föreläser, deltar i samtal, fokusgrupper och paneldebatter på arbetsplatser, skolor, myndigheter och andra sammanhang kring psykisk ohälsa, för att dela sina erfarenheter
Hjärnkoll Stockholm är en del av NSPH Stockholms län.

Hjärnkoll Stockholm
Södermannagatan 36
11640 Stockholm
Sverige