Pressmeddelande -

Avhandling prisad för utveckling inom hörselvetenskap och audiologi

Årets SAS – Arnbrinks utmärkelse tilldelas Marie Öbergs avhandling ”Approaches to Audiological Rehabilitation with Hearing Aids”. Marie är medicine doktor och verksam vid Avd för teknisk Audiologi, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, (IKE) vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Utmärkelsen delas ut vid Audiologins Dag
24 november kl. 11.30
Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm.

Syftet med Marie Öbergs avhandling är att utveckla och utvärdera nya behandlingsmetoder för hörselrehabilitering, utvärdera olika frågeformulär samt att utveckla effektiva metoder för att värdera hörselrehabiliteringens helhetseffekter. Arbetet utgår från WHO:s klassificeringssystem av funktionshinder och är ett viktigt steg i att förbättra den vetenskapliga grunden för svensk hörselrehabilitering. I avhandlingen testas ett flertal metoder för analys och utvärdering av situation och upplevelser utifrån den enskilda personen med funktionsnedsättning.

SAS – Arnbrinks utmärkelse
Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) och Gunnar Arnbrinks Stiftelse delar varje år ut en utmärkelse till en doktorsavhandling av hög kvalitet inom hörselvetenskap och audiologi. Avhandlingarna bedöms av en expertkommitté bestående av representanter för medicin, teknik och beteendevetenskap/humaniora.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Brändström, sekreterare i Svenska Audiologiska Sällskapet,
mobil 070-544 28 02, e-post ulrika.brandstrom@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området
hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att
medverka till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet
och ett tillgängligt samhälle.
Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar
• provning och stöd vid upphandling av hjälpmedel
• forskning och utveckling
• utredningsverksamhet
• utbildning och kompetensutveckling
• internationell verksamhet
• information och kommunikation
Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och landsting.

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Hjälpmedelsinstitutet - ett nationellt kunskapscentrum

Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och  Landsting.

Kontakter

HI

Presskontakt