Pressmeddelande -

Barn- och äldreminister Maria Larsson efterlyser en mångfald av boenden för äldre och fler aktörer på marknaden

 -          Jag välkomnar nya infallsvinklar på hur vi ska nå en mångfald av alternativ, så att våra äldre kan få ett bra boende, sa Maria Larsson på seminariet  ”Äldreboomens utmaningar och framtidens boende – hur kan offentliga och privata aktörer kroka arm?” i Almedalen. Det måste införas långsiktiga spelregler för att få igång byggmarknaden och det stränga regelverket behöver ses över. Det är även viktigt att man tänker på tillgängligheten när man bygger nytt.

Det välbesökta seminariet i Almedalen arrangerades av Fastighetsägarna och regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Almega.

 Har vi råd med en äldreboom? Jens Magnusson, välfärdsekonom SEB inledde seminariet med att svara ja på den frågan. Men det är inget enkelt problem, fler olika lösningar krävs.  Det handlar bland annat om att våra politiker måste släppa tanken på att all finansiering av välfärden ska ske via skattsedeln.

Det behövs nya servicetjänster som kan komplettera det traditionella utbudet som den offentliga sektorn erbjuder. Idag är till exempel många 85- åringar stora konsumenter av avdragsgilla hushållstjänster, något som ger en valfrihet för individen samtidigt som kommunens hemtjänst avlastas. Men det skiljer sig från kommun till kommun och särskilt stor är skillnaden mellan storstad och landsbygd.

-          Sveriges behöver en högre kollektiv standard för empati och kompetens i kommunerna, sa Carl Jan Granqvist, professor i måltidskunskap. Det får inte vara avgörande vilken kommun du bor i för vilken kvalitet på omsorg och service du får. 

Inga Kari Fryklund, vd för Vårdföretagarna Almega ansåg att lagen om valfrihet LOV, måste praktiseras i hela landet. Såväl Ilija Batljan, vice vd på Dombron och Anette Frumerie, vd för Skanska Bostadsutveckling Norden konstaterade att behovet av nya hyresrätter för äldre är stort. Båda företagen planerar för nybyggnation med ökad tillgänglighet. Hur tillgängligheten kan öka i nya och befintliga bostäder är en viktig fråga. Lisbeth Lindahl, forskare vid FoU i Väst/GR gjorde oss uppmärksamma på att äldre är bra kunder för fastighetsägare, de är betydelsefulla samhällsaktörer och starka konsumenter. Det kan dock vara dyrt för fastighetsägare att tillgänglighetsanpassa bostäder i efterhand, det är mer lönsamt att tänka till och bygga tillgängligt från början.

Bakgrund
År 2040 beräknas antalet invånare över 65 år ha ökat från 1,6 miljoner till 2,5 miljoner. Den nya generationens äldre har högre inkomster och utbildning vilket medför bättre hälsa, ökad medellivslängd och en aktivare livsstil. De kommer därför förmodligen att ställa andra krav på alternativa boendeformer. De som inte har god så ekonomi kommer också kräva ett bra boende. Men de senaste årens utredningar pekar på att morgondagens offentliga resurser inte kommer att räcka till för att klara efterfrågan på välfärdstjänster. Denna kraftfulla förändring i demografin ger en vink om att en slumrande jättemarknad väntar.

Medverkande
Maria Larsson, barn- och äldreminister (kd)
Ilija Batljan, vice vd för fastighetsföretaget Dombron och före detta socialdemokratisk politiker
Carl-Jan Granquist, professor i måltidskunskap och entreprenör
Jens Magnusson, välfärdsekonom SE-banken med ansvar för analyser kring välfärdsfrågor.
Lisbeth Lindahl, forskare vid FoU i Väst/GR och fil dr i psykologi  
Annette Frumerie, vd Skanska Bostadsutveckling Norden
Inga-Kari Fryklund, vd Vårdföretagarna Almega

Arrangörer
Fastighetsägarna Sverige - branschorganisation för fastighetsägare www.fastighetsagarna.se
Almega
-  Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn  www.almega.seSveriges Byggindustrier- byggföretagens bransch och arbetsgivarorganisation  www.bygg.org.
Bo bra på äldre dar från Hjälpmedelsinstitutet - regeringsuppdraget som stimulerar kommuner till nytänkande av bostadsfrågor för äldre www.bobrapåäldredar.se.

Kontaktpersoner
Irene Fällström, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige,
Telefon: 070-568 80 61
Epost: irene.fallstrom@fastighetsagarna.se

Annica Lindgren, informationssamordnare, Bo bra på äldre dar, Hjälpmedelsinstitutet
Telefon: 08 – 620 18 06
Epost: annica.lindgren@hi.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • hjälpmedelsinstitutet
  • äldre
  • bo bra på äldre dar
  • fastighetsägarna
  • äldreboom

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakter

HI

Presskontakt

Relaterat innehåll