Pressmeddelande -

Fler möjligheter att använda bildtelefon

Personer som använder text- och bildtelefoner som hjälpmedel ska tillsammans med landsting prova hur valfriheten kan utvecklas i en försöksverksamhet som leds av Hjälpmedelsinstitutet.

Målet är att döva, personer med talskada, grav hörselnedsättning och döv­blindhet ska ha större valfrihet och kunna påverka vilken typ av produkt eller program som de vill använda.

I en försöksverksamhet ska man prova att arbeta med program för bildtele­foni och chatt som finns på konsumentmarknaden, till exempel bildtelefonprogram som Skype. Försöksverksamheten ska bland annat undersöka hur teknisk support och utbildning för den som vill använda konsumentprodukter som hjälpmedel ska gå till.

Regeringen har gett i uppdrag till Hjälpme­del­s­­­institutet och Kommunika­tions­­myndigheten PTS att driva försöks­verksamheten som ska pågå under 2011 och 2012.

De bild- och texttelefonitjänster, som idag erbjuds av PTS, ska göras mer tillgängliga i konsumentprodukter.

För mer information kontakta:

Andreas Richter                                      
Hjälpmedelsinstitutet                              
andreas.richter@hi.se                              
08-620 18 45                                           

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • hörsel
 • hörselhjälpmedel
 • mobiltelefon
 • teckenspråk
 • talskada
 • afasi
 • skype
 • döva
 • elektronisk kommunikation
 • fritt val av hjälpmedel
 • funktionsnedsättning
 • försöksverksamhet
 • hjälpmedel
 • hjälpmedelsinstitutet

Kontakter

HI

Presskontakt