Pressmeddelande -

Inventering i Laholm av äldres krav på boende

Vilka krav har äldre över 60 år som bor i Laholm när det gäller boende och service? Det ska undersökas av nätverket Aktiv Senior som får 300 000 kronor i projektstöd av regeringsuppdraget Bo Bra på äldre dar.

Aktiv Senior är ett fristående nätverk som erbjuder tjänster för äldre, bland annat när det gäller kartläggning på tillgången på bostäder för äldre. Nu ska Aktiv Senior undersöka 60+personernas prioriteringar och idéer när det gäller framtida boende och service. Brukarperspektivet ska kunna tjäna som underlag för de satsningar som Laholms kommun planerar.

 -          Det är viktigt att vi får en bättre kunskap om hur äldre vill bo och vilka krav de ställer på sitt boende, säger Jan Grönlund, direktör vid Hjälpmedelsinstitutet.

Laholms kommun står inför ett antal utmaningar och möjligheter då det gäller boendeformer och service för 50+ och äldre. Socialnämnden i Laholms kommun ska inom kort fatta ett inriktningsbeslut gällande bostadsförsörjningen för äldre. Kommunen har omfattande utbyggnadsplaner som bland annat gäller bostäder för äldre. Både sommarboende och fastboende kommuninvånare kommer att ingå i den undersökning som ska genomföras av Aktiv Senior.

Äldreboom
Vi står inför en kommande äldreboom. År 2040 beräknas antalet invånare över 65 år ha ökat från 1,6 miljoner till 2,5 miljoner. I Laholm är 21,8 % av invånarna över 65 år. En åldrande befolkning och brister i det befintliga bostadsbeståndet gör att kommunerna på ett effektivt sätt måste planera för att möta kommande behov. Bo bra på äldre dar har sammanställt all offentlig statistik om äldres bostäder, www.bobrapåäldredar.se. Där kan man läsa om det befintliga beståndet och även om kommunernas planer framöver.

Bo bra på äldre dar
Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar drivs av Hjälpmedelsinstitutet sedan hösten 2010. Syftet är att stimulera kommuner till nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Regeringsuppdraget pågår till den 1 dec 2012 med en budget på 50 miljoner kronor. På vår websida www.bobrapåäldredar.se kan man läsa om andra projekt som får stöd av oss.

För mer information om projektet kontakta
Ulf Selin, VD Aktiv Senior samt projektsamordnare
Telefon: 040- 44 90 60
Epost: ulf.selin@telia.com

För mer information om Bo bra på äldre dar kontakta
Tomas Lagerwall, samordnare
Telefon: 08 – 620 18 05
Epost: Tomas.lagerwall@hi.se

Annica Lindgren, informationssamordnare
Telefon 08- 620 18 06
Epost:Annica.lindgren@hi.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • äldre
  • hjälpmedelsinstitutet
  • bo bra på äldre dar
  • äldreboom
  • pensionärer
  • äldreboende
  • seniorboende
  • trygghetsboende

Regioner

  • Halmstad

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakter

HI

Presskontakt

Relaterat innehåll