Pressmeddelande -

Micasa Fastigheter vill förbättra måltidsmiljön i äldres boende

Micasas Fastigheter i Stockholm AB får 850 000 kr i projektstöd av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, som leds av Hjälpmedelsinstitutet, för att utveckla måltidslokaler och restauranger i äldrebostäder. Maten är en central del av vardagen för personer på ett vård- och omsorgsboende och för att den ska upplevas så positiv som möjligt måste många faktorer stämma.

 Micasa vill vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön och särskilt viktigt är detta i trygghetsbostäder. Särskild hänsyn kommer tas till tillgänglighet, belysning, ljudmiljö och estetisk upplevelse, allt utifrån äldres behov och förväntningar. För att en restaurang ska bli en mötespunkt kommer fokus ligga på tillgänglighet för personer med rörelsehinder, såväl som syn- och hörselnedsättningar samt kognitiva svårigheter.

 -          Det är mycket forskning som visar på hur viktig maten och måltidsmiljön är för äldres välbefinnande, säger Jan Grönlund, direktör vid Hjälpmedelsinstitutet. Och då måste det även finnas förutsättningar för de äldre att komma dit!

 Syftet med projektet är att beskriva hur en restaurangverksamhet och matmiljö bör utformas för att vara optimal för äldre personer, samt att formulera en programhandling för Micasa Fastigheter om utformningen av restauranger, gemensamma kök och matrum på vård och omsorgsfastigheter för äldre.

Äldreboom
Vi står inför en kommande äldreboom. År 2040 beräknas antalet invånare över 65 år ha ökat från 1,6 miljoner till 2,5 miljoner. En åldrande befolkning och brister i det befintliga bostadsbeståndet gör att kommunerna på ett effektivt sätt måste planera för att möta kommande behov. Bo bra på äldre dar har sammanställt all offentlig statistik om äldres bostäder, www.bobrapåäldredar.se. Där kan man läsa om det befintliga beståndet och även om kommunernas planer framöver.

Bo bra på äldre dar
Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar drivs av Hjälpmedelsinstitutet sedan hösten 2010. Syftet är att stimulera kommuner till nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Regeringsuppdraget pågår till den 1 dec 2012 med en budget på 50 miljoner kronor. På vår websida www.bobrapåäldredar.se kan man läsa om andra projekt som får stöd av oss.

För mer information om projektet kontakta
Jenny Hjalmarsson, doktorand, projektledare
Telefon; 08 – 508 361 15
Epost: jenny.hjalmarsson@micasa.se

För mer information om Bo bra på äldre dar kontakta
Tomas Lagerwall, samordnare
Telefon: 08 – 620 18 05
Epost: Tomas.lagerwall@hi.se

Annica Lindgren, informationssamordnare
Telefon 08- 620 18 06
Epost:Annica.lindgren@hi.se

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • äldre
  • hjälpmedelsinstitutet
  • måltider på sjukhus
  • äldreboom
  • äldreboende
  • bo bra på äldre dar
  • micasa
  • seniorboende
  • tillgänglighet

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakter

HI

Presskontakt

Relaterat innehåll