Pressmeddelande -

Ny rapport visar att kognitiva hjälpmedel är lönsamma

Endast var tionde person av dem med psykisk funktionsnedsättning får de hjälpmedel som de skulle ha stor nytta av enligt tidigare undersökningar. Detta trots att hjälpmedlen som finns är relativt billiga och för många kan vara det som avgör ifall de kan komma ut i arbete eller påbörja en utbildning.

En nyligen publicerad kostnadsnyttoanalys utförd på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutets projekt "Hjälpmedel i fokus" påvisar att kognitiva hjälpmedel ger ett klart positivt ekonomiskt utfall för såväl brukarna som kommuner, landsting och samhällsekonomin i stort. Speciellt tydligt blir det ifall användaren av hjälpmedel får eller kan behålla en anställning.

För kommuner och landsting som bekostar hjälpmedel tar det bara ett och ett halvt år innan de får täckning för sina kostnader. Redan efter fem år ger en satsad hjälpmedelskrona tre kronor i utbyte.

De positiva effekterna visar sig i minskat behov av stödinsatser från kommun och landsting såväl som anhöriga och närstående. Andra effekter som förväntas uppstå är minskat behov av mediciner och vårdkontakter samt att fler beräknas kunna bo kvar i eget boende.

De personliga vinsterna för brukarna själva är svårare att värdera i pengar – ökad trygghet, självständighet och delaktighet i vardags- och samhällslivet.

Vill du veta mer? Ladda ner undersökningen i sin helhet på www.hi.se/hjalpmedelifokus

För svar på dina frågor kontakta: Annie Persson, projektledare, 08-620 17 96, 0706-684011 eller Åke Dahlberg, fil.dr. AB Effektivitetsrevision, 0706-499301

Hjälpmedel i fokus är ett treårigt regeringsuppdrag som ska informera, utveckla och öka användandet av hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • lönsamhet och nytta
  • anhöriga
  • hjälpmedel
  • hjälpmedelsinstitutet
  • psykisk funktionsnedsättning
  • rapport
  • kostnadsnyttoanalys
  • kognitiva hjälpmedel

Hjälpmedelsinstitutet - ett nationellt kunskapscentrum

Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och  Landsting.

Kontakter

HI

Presskontakt