Pressmeddelande -

Pressmeddelande från Hjälpmedelsinstitutet 2006-02-20 Nr 2/2006

Nu finns riktlinjer för mer användbara produkter och tjänster: “Design för alla” - en ledstjärna med tillväxtpotential Idag kan vardagsprodukter ofta vara svåra att använda för väldigt många människor. Men nu finns riktlinjer som ska underlätta för tillverkare, formgivare, tjänsteföretag och utbildare att ta fram produkter och tjänster som passar fler. Tanken är att alla gynnas om behoven hos äldre och funktionsnedsatta får styra utformningen i högre grad. Att som tillverkare ta fram produkter som kan användas av hela befolkningen bör vara lönsamt, både i Sverige och utomlands. Det är ju inte bara här hemma som en växande andel äldre har anledning att kräva funktionella och lätthanterliga produkter och tjänster. ”Svåra” produkter, förpackningar och bruksanvisningar retar många av oss i vardagen. Konsumenterna är viktiga påtryckare på tillverkarna, men får ofta inte tillräckligt gehör. Det behövs också ett stöd för företagen att tänka mer i de här banorna och arbeta mer i den här riktningen. Ett sådant stöd finns nu sedan CEN/CENELEC* på europanivå tagit fram riktlinjer för standardisering av produkter, tjänster och även miljöer, kallad Guide 6. – Ordet standardisering låter fyrkantigt för många. Egentligen handlar det här om verktyg för att se och inkludera behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättningar i processen. Det tjänar vi alla på, säger Terry Skehan, projektledare vid Hjälpmedelsinstitutet. Att utveckla och tillverka specialprodukter för funktionsnedsatta är kostsamt och blir dyrare både för konsumenten och för samhället. Hjälpmedelsinstitutet ger nu ut riktlinjerna på svenska tillsammans med Konsumentverket, Sveriges Konsumentråd och SIS, Swedish Standards Institute. Guide 6 finns att hämta som pdf-fil på www.hi.se Kontaktperson: Terry Skehan, projektledare, Hjälpmedelsinstitutet, tfn 08-620 18 80, e-post terry.skehan@hi.se Jens Henriksson, Internationell sekreterare, Sveriges Konsumentråd, tfn 08-534 80 870, epost jens.henriksson@sverigeskonsumentrad.se *europeiska standardiseringsorganisationer Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. HI arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle. Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar: - provning och upphandling av hjälpmedel - forskning och utveckling - utredningsverksamhet - utbildning och kompetensutveckling - internationell verksamhet - information Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

HI

Presskontakt