Pressmeddelande -

Silveröra till hörselskadades förbundsordförande!

Utmärkelsen Silverörat tilldelas 2008 Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för Hörskelskadades riksförbund (HRF).

Priset delas ut av Svenska Audiologiska Sällskapet vid Audiologisk Dag
24 november kl. 11.30
Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm.

Jan-Peter Strömgrens arbete för hörselskadades behov och rättigheter, för audiologin och för hörselvården, lämnar avgörande bidrag till den nationella utvecklingen på området.

I Sverige är Jan-Peter mest känd som aktiv och drivande ordförande i HRF. Han har tidigare arbetat med provning, information och upphandling av hörhjälpmedel på dåvarande Handikappinstitutet och han var ansvarig för arbetet som ledde fram till Stiftelsen Rikstolktjänst.

Jan-Peter Strömgren driver även hörseltekniska frågor i ett globalt sammanhang. Som den internationella hörselskadefederationens ordförande har han varit involverad i framtagandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Svenska Audiologiska Sällskapet
Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samarbetsorgan för utbildning och utveckling av hörselvården i Sverige och i ett internationellt perspektiv.

Programmet för dagen finns på www.sasaudio.se

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Brändström, sekreterare i Svenska Audiologiska Sällskapet,
mobil 070-544 28 02, e-post ulrika.brandstrom@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området
hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att
medverka till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet
och ett tillgängligt samhälle.
Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar
• provning och stöd vid upphandling av hjälpmedel
• forskning och utveckling
• utredningsverksamhet
• utbildning och kompetensutveckling
• internationell verksamhet
• information och kommunikation
Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och landsting.

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Hjälpmedelsinstitutet - ett nationellt kunskapscentrum

Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och  Landsting.

Kontakter

HI

Presskontakt