Pressmeddelande -

Silverörat år 2004

Silverörat 2004, tilldelas Göran Bredberg, professor i Audiologi, för sina banbrytande insatser för att introducera och utveckla cochleaimplantat metoden i Sverige, för sin styrka och mod att trots motstånd och misstänksamhet få Cochleaimplantat accepterat som en etablerad metod att ge hörsel till döva och gravt hörselskadad och för sitt engagemang i det fortsatta omhändertagandet av sina små och stora patienter. Utmärkelsen delas ut av Inger Tillberg, ord­förande i Svenska Audiologiska Sällskapet den 23 november vid den 31:a Audiologiska Dagen på Grand Hotel i Lund . Göran Bredberg började sin medicinska bana på läkarlinjen på Karolinska Institutet 1957. Den unge läkaren flyttade sedan till Göteborg för vidareutbildning inom öron- näs- och halssjukdomar och forskning hos professor Hans Engström. Forskningen inriktade sig på hörselsnäckans anatomi, histopatologi och åldrandeprocesser. Forskningen ledde fram till en doktorsavhandling 1968 med titeln ”Cellular pattern and nerve supply of the human organ of corti” och ett sk. postdoc år i USA vid Department of Physiology and electrical engineering, University of Illinois. Vid återkomsten blev det Uppsala där professor Engström nu fanns och professor Jan Stahle. Här utvecklade Göran Bredberg sina öronkirurgiska färdigheter parallellt med fortsatt forskningsarbete. 1979 återvände Göran Bredberg till Stockholm som överläkare vid Öron- näs- och halskliniken, Södersjukhuset. 1984 blev Göran Bredberg chef för Hörselkliniken på Södersjukhuset. Samma år utförde han den första cochlea implantat operationen i Sverige. Trots både misstro och motstånd mot att göra döva hörande fortsatte Göran entusiastiskt sitt arbete. Förbättrad teknik och operationsmetoder förbättrade successivt resultaten och patienterna kom från när och fjärran. Göran Bredberg har själv utvecklat en speciell elektrod för fall där snäckan har förbenats efter infektion, den sk. Bredberg elektroden. 1999 utnämndes Göran Bredberg till Professor i Audiologi vid Karolinska Institutet. Samma år flyttade Cochlea implantat verksamheten till egna lokaler på Huddinge sjukhus där Göran arbetade fram till sin pensionering 2002. Göran Bredberg har i höst fått HRFs utmärkelse Snäckan för sina insatser för hörselskadade och döva. Hedersutmärkelsen Silverörat är skänkt av LIC Audio AB. Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samarbetsorgan för utbildning och utveckling av hörselvården i Sverige och i ett internationellt perspektiv. För Svenska Audiologiska Sällskapet Ulrika Brändström, Sekreterare i Svenska Audiologiska Sällskapet, Hjälpmedelsinstitutet, Box 510, 162 15 VÄLLINGBY, tfn 08-620 17 16, fax 08-739 21 52

Ämnen

  • Politik

Hjälpmedelsinstitutet - ett nationellt kunskapscentrum

Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och  Landsting.

Kontakter

HI

Presskontakt