Pressmeddelande -

Skåne bygger för framtidens äldre

Hur ska det skapas bra livsinnehåll och delaktighet i trygghetsboenden för äldre? Det är en av flera frågor som ska undersökas i en studie som ska ligga till grund för den fysiska och regionala planeringen av trygghetsboenden i Skåne. Projektet leds av Nätverket Skåne Bygger och genomförs av Lunds universitet, institutionen för designvetenskap. Projektet får 100 000 kronor i stöd av regeringsuppdraget Bo Bra på äldre dar som drivs av Hjälpmedelsinstitutet.

–        För att möta den kommande äldreboomen måste vi öka beredskapen för att planera och bygga för äldre, säger Jan Grönlund, direktör vid Hjälpmedelsinstitutet. Vi måste även lyssna på vilka bostäder som de äldre vill ha och ha med dem i planeringen.

Ökad lokal planberedskap och medborgarinflytande är frågor som ska belysas i projektet. Målet är ett planeringsunderlag där trygghetsboenden för äldre är integrerat i det vanliga bostadsbeståndet. Projektet omfattar ansvarig myndighet för bostadsförsörjningsfrågor, tillväxtperspektivet genom Region Skåne, intresseorganisationer för Skånes kommuner och de företag och organisationer som bygger och förvaltar bostäder.  Vid institutionen för designvetenskap vid Lunds universitet finns forskare med kompetens inom den fysiska och tekniska livsmiljön. Projektet sker i samverkan mellan Nätverk Skåne Bygger som består av Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier, Hyresgästföreningen samt Riksbyggen.

Äldreboom
Vi står inför en kommande äldreboom.  År 2040 beräknas antalet invånare över 65 år ha ökat från 1,6 miljoner till 2,5 miljoner. En åldrande befolkning och brister i det befintliga bostadsbeståndet gör att kommunerna på ett effektivt sätt måste planera för att möta kommande behov. Bo bra på äldre dar har sammanställt all offentlig statistik om äldres bostäder, www.bobrapåäldredar.se. Där kan man läsa om det befintliga beståndet och även om kommunernas planer framöver.

Bo bra på äldre dar
Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar drivs av Hjälpmedelsinstitutet sedan hösten 2010. Syftet är att stimulera kommuner till nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Regeringsuppdraget pågår till den 1 dec 2012 med en budget på 50 miljoner kronor. På vår websida www.bobrapåäldredar.se kan man läsa om andra projekt som får stöd av oss.

För mer information om projektet kontakta
Britt Östlund, docent och universitetslektor
Telefon: 046 – 222 40 66
Epost: britt.ostlund@design.lth.se

För mer information om Bo bra på äldre dar kontakta
Tomas Lagerwall, samordnare
Telefon: 08 – 620 18 05
Epost: Tomas.lagerwall@hi.se

Annica Lindgren, informationssamordnare
Telefon 08- 620 18 06
Epost:Annica.lindgren@hi.se

 

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • kommunförbundet skåne
 • riksbyggen
 • hyresgästföreningen
 • sveriges byggindustrier
 • fastighetsägarna
 • pensionärer
 • seniorboende
 • äldreboende
 • tillgänglighet
 • äldreboom
 • bo bra på äldre dar
 • hjälpmedelsinstitutet
 • äldre

Regioner

 • Skåne

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakter

HI

Presskontakt

Relaterat innehåll