Pressmeddelande -

Skype och MSN bäst i användartest - men det funkar inte fullt ut för alla.

Inte oväntat är Skype och Live Messenger (MSN) lättast att installera och använda när 17 gratisprogram för bildtelefon testades av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Dessvärre fungerar de inte fullt ut för personer som är beroende av bildtelefoni för att kunna ringa t.ex. personer som är döva.
Se testet på www.hi.se/gratis-a-tel

I testet undersöktes hur enkla programmen var att installera och använda. Skype och Live Messenger (MSN) vinner på att programmen är på svenska, de är lätta att hitta och installera. De har dessutom bra bildkvalité och bilden kan visas i helskärmsformat.

I testet provades även hur de fungerade tillsammans med de bildtelefoner som landstingen förskriver och om det gick att ringa Bildtelefoni.net (tolktjänst via bildtelefon för personer som använder teckenspråk).

Bildtelefon är ett bra hjälpmedel för personer som använder teckenspråk, har afasi, eller en hörselnedsättning. Men ingen av de testade gratis­programmen klarade att kommunicera bra med de bildtelefoner som landstingen förskriver. Det gick inte heller att ringa Bildtelefoni.net

– Det är synd att det inte går att använda fullt ut, säger Andreas Richter, projektledare på Hjälpmedelsinstitutet. Idealet vore att dessa gratisprogram som i stort sett vem som helst kan använda gratis, vore kompatibla med förskrivna system och Bildtelefoni.net

Hela testet: www.hi.se/gratis-a-tel

Ladda hem den fullständiga rapporten: www.hi.se/10359-pdf

För ytterligare information kontakta Hjälpmedelsinstitutet:
Andreas Richter, projektledare, 08-620 18 45, andreas.richter@hi.se

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • hörsel
 • hörselhjälpmedel
 • anhöriga
 • döva
 • elektronisk kommunikation
 • hjälpmedel
 • hjälpmedelsinstitutet
 • hörselteknik
 • text- och bildtelefon
 • telekommunikation
 • test

Om Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Vår hemsida

Kontakter

HI

Presskontakt