Pressmeddelande -

Teknik för äldre visar resultat på Anhörigriksdagen

Vid året Anhörigriksdag kommer Teknik för äldre att vara på plats med en 120 kvm stor monter inredd som en lägenhet för att visa resultat från ett tjugotal av de projekt som fått stöd under de första tre åren.

I regeringsuppdraget Teknik för äldre har 100 projekt genomförts, många med inriktning på att möta anhörigas behov av hjälpmedel och ny teknik för att få en enklare vardag.

Även i Anhörigriksdagens seminarieprogram ingår en del av de projekt som fått stöd från Teknik för äldre. Det är bl a premiär för den IT-Handbok för anhöriga som utvecklats av Anhörigas Riksförbund, och resultat och erfarenheter av Action i Norrlands glesbygd redovisas. Action är ett projekt där ett 60-tal anhörigvårdare i glesbygd har fått pröva Internetbaserat anhörigstöd.

Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att driva Teknik för äldre ytterligare tre år och satsar 66 miljoner för perioden 2010-2012. Regeringens insatser för stöd till anhöriga redovisas på Anhörigriksdagen av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Som en del i den nya satsningen presenterar Teknik för äldre ”Anhörigboxen” som innehåller material för studiecirklar. Anhörigboxen  finns tillgänglig för anhörigstödet i alla kommuner från och med september 2010.

Anhörigriksdagen genomförs i Varberg den 18-19 maj 2010, läs mer på www.ahrisverige.se.
Mer om Teknik för äldre finns på www.teknikforaldre.se

Frågor till Hjälpmedelsinstitutet besvaras av:
Informationsansvarig, Magdalena Marklund, 070-544 43 64, magdalena.marklund@hi.se
Programchef, Bengt Andersson, 070-544 28 61, bengt.andersson@hi.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

HI

Presskontakt

Relaterat innehåll