Pressmeddelande -

Utställningen Barntåget rullar vidare till Ukraina

Barntågsutställningen, som startade på ett ”riktigt” tåg i Sverige 2002 för att sedan besöka åtta länder runt om i Europa, rullar nu vidare till Ukraina. Utställningen kommer att visas på Centre for Contemporary Art i Kiev under tiden 20 maj – 29 juni 2006. Hittills har mer än 28 000 personer besökt utställningen, som senast visades under Paralympics i Turin där den blev mycket uppskattad. Ca 50 svenska hjälpmedelsföretag presenterar bra, roliga och funktionsdugliga hjälpmedel för funktionshindrade barn för det dagliga livet, som t.ex. att gå i skolan, att kunna leka och ha en bra och meningsfull fritid. Utställningen är interaktiv och både barn och vuxna får pröva alla hjälpmedel. När utställningen Barntåget visades i S:t Petersburg 2003 väckte den stor nyfikenhet och intresse. Hjälpmedelsinstitutet och Svenska Institutet har nu tagit initiativet till att utställningen visas i Ukraina, ett land där det är viktigt att påverka attityder och förmedla svenska erfarenheter på handikappområdet. I anslutning till utställningen anordnas 11 seminarier om alternativ kommunikation, begåvningsstödjande hjälpmedel, sittande och förflyttning, ligga, stå och gå, stöd till barn med synskada och inlärningssvårigheter. Även Datatekens arbete för att med datorstöd utveckla barn med olika funktionsnedsättningar kommer att presenteras. En workshop kommer att genomföras om Datatekverksamheten. Personal från fem specialskolor/institutioner i Ukraina kommer att få lära sig hantera såväl datorutrustningar, programvaror som alternativa styrsätt. Mer än 200 personer har redan anmält sig för att delta i de olika seminarierna. I samråd med svenska konsulatet i Tbilsi inbjuds även en expertdelegation från Georgien till Kiev för att knyta kontakter med svenska och ukrainska kollegor. Från S:t Petersburg medverkar även ryska experter som har tidigare erfarenheter från samarbete med svenska kollegor. Både på utställningen och i seminarier och workshops medverkar svensk personal med goda kunskaper om funktionshindrade barns behov av såväl hjälpmedel som metoder och specialpedagogik. De delar gärna med sig av både kunskaper och erfarenheter till ukrainska kollegor. Hjälpmedelsinstitutet har i samverkan med Svenska Institutet producerat utställningen med seminarier och workshops. Allt har skett i ett nära samarbete med Sveriges ambassad i Kiev, The National Assembly of Disabled People of Ukraine och Centre for Contemporary Art i Kiev. Ambassadör H.E. John-Christer Åhlander inviger utställningen fredagen den 19 maj 2006 kl. 17.30 i närvaro av MP Mr. Valeriy Sushkevytj, Head of The National Assembly of Disabled People of Ukraine and President of The National Paralympics Committee of Ukraine samt Mrs Yulia Vaganova, Acting Director of The Centre for Contemporary Arts in Kiev. Utställningen visas 20 maj – 29 juni 2006 på Centre for Contemporary Art, utl. Skovorody 2, Kiev. Mer information om utställningen och öppettider finns på webbplatsen www.hi.se/barntaget Kontaktpersoner: Birgitta Göthberg, Hjälpmedelsinstitutet, tfn 070-582 63 77 Gunilla Hammarskiöld, Hjälpmedelsinstitutet, tfn 070-582 63 77

Ämnen

  • Politik

Kontakter

HI

Presskontakt