Gå direkt till innehåll
Anna Hemlin, Hjärnfondens generalsekreterare är förvånad över att så många väntar med att skriva testamente
Anna Hemlin, Hjärnfondens generalsekreterare är förvånad över att så många väntar med att skriva testamente

Pressmeddelande -

​7 av 10 har inte upprättat ett testamente

Att skriva sitt testamente är något som många svenskar väljer att skjuta framför sig. De visar en färsk undersökning som Hjärnfonden har gjort. Nära sju av tio svenskar över 50 år uppger att de inte har upprättat ett testamente. Mer än var tionde över 50 år tycker det är för tidigt att tänka på det. Undersökningen visar också att många undviker att prata med sina föräldrar eller nära anhöriga om vad som står i deras testamenten.

─ Det är förvånansvärt att så många väntar med att skriva sitt testamente. Idag när kärnfamiljens struktur har förändrats och många lever i samboförhållanden och har särkullbarn, finns det all anledning att skriva ett testamente, säger Anna Hemlin, Hjärnfondens generalsekreterare.

Bland de som inte har skrivit testamente tycker fyra av tio att det känns för tidigt att tänka på det. Att prata med sina föräldrar eller annan anhörig om deras testamente anser många också är svårt. Bara tre av tio har pratat med förälder eller annan anhörig om deras testamente. Tre av tio har inte tagit upp frågan därför att de tycker att det är deras ensak. Man vill tillexempel inte prata om sina föräldrars bortgång och hur mycket pengar de tänkt lämna kvar. Av de som pratat med sina föräldrar vet hälften vad som står i deras testamente. Kvinnor vet i större utsträckning vad som står i sina föräldrars testamenten än män.

Nära hälften är öppna för att testamentera till välgörenhet eller forskning

Enligt Giva Sverige skänker sex av tio svenskarna idag pengar till någon organisation[i]. Novusundersökningen pekar på liknande inställning bland svenskarna när det kommer till testamenten. Nära hälften kan tänka sig att testamentera till välgörenhet eller forskning.

Mest generösa är yngre storstadsbor och universitetsutbildade.

─ Det är otroligt glädjande att så många är öppna för att testamentera till välgörenhet. Att lämna någonting efter sig i form av en testamentesgåva till Hjärnfonden kan hjälpa nästa generation till ett friskare liv och bidra till att forskningen kring hjärnan kan drivas mot många fler viktiga genombrott, säger Anna Hemlin.

Okunskap om testamente

Kunskapen om vad som händer med dina tillgångar när du går bort är dålig. Fler än var tionde person tror felaktigt att sambos ärver varandra. Sex av tio tror att om du är ogift och saknar arvingar är det syskon som ärver men det är i första hand dina föräldrar som är arvtagare. Var femte person känner heller inte till att om man har barn kan man testamentera hälften av sina tillgångar till vad man vill, till exempel välgörenhet.

Osäker på hur du skriver ett testamente? Hjärnfonden ger dig handfasta tips och råd på vägen här: https://www.hjarnfonden.se/testamentera/

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd i Novus Sverigepanel som är riksrepresentativ avseende ålder, kön och region i åldersspannet 18–79 år. Undersökningen genomfördes under oktober 2019 och resultaten är baserade på 1069 svaranden.

För mer information kontakta:

Sophie Ternheim, Marknads- och pressansvarig Hjärnfonden,
Mobil 0730-92 63 00, sophie.ternheim@hjarnfonden.se

[i] https://www.givasverige.se/ besökt oktober 2019

Ämnen


Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Presskontakt

Sophie Ternheim

Sophie Ternheim

Presskontakt Press- och marknadsansvarig Presskontakter, marknadsföring, annonsering 0730-92 63 00