Pressmeddelande -

Hjärnfondens nya utlysningar 2019

I 2019 års ansökningsomgång som öppnar den 31 januari kommer Hjärnfonden utöver sitt ordinarie forskningsbidrag utlysa 50 miljoner till kvalificerad Alzheimerforskning. En annan nyhet är en satsning på stora forskningsområden där Hjärnfonden uppmanar forskare att bidra med förslag på forskningsprojekt där det i Sverige finns gap mellan finansiering och stora förväntade möjligheter till framgång.

Tack vare flera stora gåvor och ett exceptionellt stort testamente märkt Alzheimers sjukdom finns det i år tillfälle att söka bidrag på mellan 1-3 miljoner kronor per år under tre år med möjlighet till två års förlängning. Utlysningen är öppen för nyskapande och relevant forskning om nya mekanismer, tidig diagnos, banbrytande behandling, vård och omsorg för Alzheimers sjukdom. 

I Hjärnfondens nya satsning på stora forskningsområden bjuds forskare och forskarnätverk in att ge förslag på forskningsprojekt inom två huvudområden; projekt som befinner sig i stadiet precis innan eller i början av kliniska prövningar och områden där flera forskargrupper samverkar, gärna tvärvetenskapligt över disciplin och metodgränser för att tillföra kunskap som är applicerbar på ett eller flera sjukdomstillstånd.

-  Hjärnforskningen är rejält underfinansierad och ligger långt efter många andra forskningsområden som t ex cancer. Vissa delar av forskningsprocessen är mycket svårt att finna finansiering till och det måste vi tillsammans ändra på, därför uppmanar vi forskare att delta i vårt nya initiativ. I den nya satsningen bjuder vi in forskare, som befinner sig i stadiet precis innan kliniska prövningar eller där fler forskargrupper samverkar, gärna tvärvetenskapligt, säger Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden.

I satsningen om ny forskningsfinansiering på stora forskningsområden deltar forskare genom att skriva ett Letter of Intent som bedöms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Genom att välja ut forskningsområden från dessa och sedan samla in medel från givare hoppas Hjärnfonden kunna ge forskare och forskarnätverk bättre framtida möjligheter till storskaligt stöd.

Ansökningstider
Forskningsbidrag: 31 januari - 1 mars
Alzheimerbidrag: 31 januari - 10 april

Letter of intent: 31 januari - 25 april

Mer om forskningsutlysningen: http://bit.ly/2HSauQ4

Ämnen

  • Vetenskap, allmänt

Kategorier

  • alzheimers sjukdom
  • forskning

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Presskontakt

Martina Fjellsson Draoui

Presskontakt PR & Press Manager Presskontakt 072 186 77 38