Rapport: Psykisk ohälsa - attityder, kunskap, beteende. En jämförande befolkningsundersökning 2009-2010

Dokument -

Rapport: Psykisk ohälsa - attityder, kunskap, beteende. En jämförande befolkningsundersökning 2009-2010

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) genomför på uppdrag av Hjärnkoll tre befolkningsundersökningar som avser attityder, kunskap och beteende avseende psykisk sjukdom. Resultatet från Hjärnkolls andra återkommande nationella befolkningsundersökning som genomfördes oktober-november 2010 visar på positiva förändringar av allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom.
Licens:
Medieanvändning
Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
Filformat:
.pdf
Ladda ner

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Kategorier

  • grannar
  • grannskap
  • psykiatri
  • arbetsliv
  • psykisk sjukdom
  • attityder
  • attitydundersökning
  • psykisk ohälsa

Kontakter

Elina Lööw

Presskontakt Kommunikatör Riksförbundet Hjärnkoll