”Öppen Innovation”

Tid 1 September 2011 08:30 – 10:00

Plats Filmstaden, Västra Mårtensgatan 12 i Lund

Begreppet ”Öppen Innovation” innebär att man öppnar sin forsknings- & utvecklingsverksamhet för synpunkter, kommentarer och förslag utanför den inre kretsen. Öppen innovation är att låta intern kunskap samverka med extern. Öppen innovation är att lyssna på externa kontakter, såsom kunder, leverantörer och konkurrenter. Anmälan och pris Anmälan senast den 30 augusti till seminarium@hjarntrusten.se, eller på www.hjarntrusten.se Frukostseminariet kostar 450 kronor (exkl. moms), inklusive frukost. (Hjärntrustdeltagare och medlemmar i Hjärntrustens chefsforum deltar gratis.) Vill du veta mer eller ha framtida inbjudningar, kontakta: Oskar Ståhl, 046-151080, oskar.stahl@hjarntrusten.se Fördelar Öppen innovation är att i viss mån släppa kontrollen över produktutveckling och innovationsprocesser i utbyte mot möjlighet att få tillgång till nya idéer och därmed skapa mervärde. Om man låter användarna påverka produkternas utformning hoppas man få snabbare och bättre genomslag på marknaden. Öppen innovation möter kundernas krav redan på utvecklingsstadiet och är ett sätt för företaget att hänga med i den tekniska utvecklingen och den globala konkurrensen. Nackdelar? Företagen har insett att även om de förfogar över skickliga och kreativa produktutvecklare och innovatörer så finns det ännu fler och ännu skickligare innovatörer utanför det egna företaget. Men om man tar konsekvensen av denna insikt och bjuder in till samarbete och fritt idéutbyte med aktörer utanför företaget vad händer då med företagshemligheterna och möjligheten att söka patent? Öppenhet kan generera nya synsätt och bättre produkter/tjänster (i meningen mer konkurrenskraftiga) - men det kan också erodera det egna företagets intäktsbas. Om kunskapen blir fritt tillgänglig riskerar företaget att mista kontrollen över produkten eller tjänsten. Föreläsare Björn Remneland-Wikhamn är forskare på Handels i Göteborg och författare till boken Öppen innovation (Liber 2010). Han inspireras av de innovationsmöjligheter som uppkommer genom samordning av aktiviteter över företagsgränser och organisationsgränser. Han förutser en lysande framtid för såväl akademi som affärsliv, präglat inte längre av Research & Development utan av Connect & Development. Öppen innovation är alltså en produkt av en tidsålder då vi i allt större utsträckning är uppkopplade i nätverk och där fritt utbyte av idéer framstår som en självklarhet.

Kategorier

  • öppen innovation
  • frukostseminarium
  • hjärntrusten

Kontakter

Anne Thygesen

Presskontakt Researcher och Administratör 046-151080