Pressmeddelande -

Behåll barnkliniken i Hudiksvall

Undertecknad är ordförande i Hjärtebarnsförbundet men skriver detta brev som företrädare för förbundet och ett nätverk, Föräldraskapsinitiativet, bestående av 14 förbund inom Handikappförbunden.

Det har kommit till vår kännedom att det finns ett förslag om nedläggning av barnkliniken på Hudiksvalls Sjukhus och att det sker av besparingsskäl. Att spara på bekostnad av barns hälsa och utsätta dem för risker som är svåra att överskåda anser vi vara djupt oansvarigt.

Innbörden av ett sådant beslut skulle innebära att barnen från Hälsingland ska behandlas i Gävle i stället för i Hudiksvall. Det är ca 150 kilometer till Gävle från Hudiksvall. Gävle har redan idag en ansträngd situation på barnhjärtsidan som inte kommer att bli bättre av den ökade belastning som en nedläggning av Hudiksvalls Sjukhus skulle innebära.

Våra barn opereras i Göteborg för sina medfödda hjärtfel och skickas sedan till hemsjukhuset för eftervård. Det kan innebära allvarliga konsekvenser för de här barnen och deras familjer att behöva åka 300 km varje gång man ska besöka sitt barn som är inlagt på sjukhuset eller för ett besök hos läkaren.

Det samma gäller barn som har andra diagnoser som cancer, svåra allergier etc.

Vi ställer oss helt emot ett beslut om nedläggning av barnkliniken i Hudiksvall. Att lägga ner en välfungerande klinik med ett stort patientunderlag och flytta vården till Gävle med alla de problem och risker det innebär är oansvarigt.

Ta ert ansvar i den här frågan och fatta rätt beslut. Behåll barnkliniken i Hudiksvall.

Ulf Grape
Ordförande
Hjärtebarnsförbundet
Föräldraskapsinitiativet
08-442 46 58
ulf.grape@hjartebarn.org


Peter Nordqvist
Generalsekreterare
Hjärtebarnsförbundet
08-442 46 57
peter.nordqvist@hjartebarn.org

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Hjärtebarnsförbundet är en sammanslutning av föräldrar till barn med hjärtfel – medfödda så väl som förvärvade. Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med stöd, information och påverkan som ledord och består av ca 6.000 medlemmar. För mer information  www.hjartebarn.org