Pressmeddelande -

Hjerta växer via Factor

Hjertas huvudägare Monyx har genom Factor förvärvat två enmansbolag som inom kort kommer att agera som förmedlare för Factor. Det är en mycket positiv utveckling av Factor som stärker Hjertas marknadsposition, säger Robert Edberg, vd på Hjerta.

Förvärvet av Svensk Försäkringsförmedling Invest AB och Svensk Försäkringsförmedling Global AB är en inkråmsaffär och verksamhetsöverlåtelsen ägde rum den 5 december 2016.

– Det ger oss tyngd och ett mervärde att tillhöra Factor och Hjerta-organisationen, inte minst i vårt arbete gentemot större kunder, säger Michael Johansson och Peter Eriksson, från respektive bolag.

Detta är en modell som innebär att Monyx genom Factor förvärvar befintlig affär medan förmedlaren i fortsättningen jobbar kvar i eget bolag som franchise till Factor.

- Det känns kul att det finns en modell som attraherar förmedlare som i liknande situationer tidigare hade blivit uppköpta av en större konstellation. Jag hoppas att fler bolag kan attraheras av denna modell och att vi på så sätt får Hjerta att växa och kan öka antalet lokala kontor med Hjertaförmedlare, säger Robert Edberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Edberg
VD Hjerta
Tel: 08-450 43 31
Mail: robert.edberg@hjerta.se 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Finans

Kategorier

  • monyx
  • factor
  • förmedlare
  • försäkringsförmedlare
  • spar
  • pension
  • liv
  • hjerta

Hjerta är en serviceorganisation för fristående förmedlare med lokal närvaro som kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens snabbrörlighet och lyhördhet. Hjerta är idag den största fristående aktören på den svenska förmedlarmarknaden.

Hjerta har idag drygt 200 fristående förmedlare av försäkrings- och finanslösningar i 75 bolag med sammanlagt 400 000 slutkunder och 40 000 företagskunder över hela Sverige. Organisationen har en stark lokal närvaro från Kiruna i norr till Helsingborg i söder.

www.hjerta.sewww.webcap.se

Kontakter

Johan Zethraeus

Presskontakt Verkställande direktör Hjerta/NBA 0739174751

Relaterat innehåll