Pressmeddelande -

Hjertas VD till Sfm:s styrelse

Hjertas VD Robert Edberg har valts in som ny ledamot i styrelsen för Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm).

”Det är naturligtvis ett viktigt uppdrag för mig och Hjerta i den brytningstid förmedlarbranschen nu befinner sig, säger Robert Edberg.

Sfm är en branschorganisation för försäkringsförmedlare och arbetar aktivt med att driva medlemmarnas frågor med aktiv opinionsbildning, utbildningar och genom att stimulera en livaktig diskussion om bland annat etik och kårens framtid.

”Vi lever med ständiga utmaningar i form av regleringar och en snabb teknikutveckling. Jag ser det som min uppgift att representera de fristående förmedlarna både inom och utanför Hjerta samt deras intressen i branschen” säger Robert Edberg och pekar på även den snabba digitala utvecklingen, kompetensutveckling och regleringsfrågor som viktiga gemensamma intressen för branschen:
”En riktig långbänk i branschen har varit frågan om ett generellt provisionsförbud. Även om dimmorna något börjar skingras, så finns det många möjligheter för politik och myndigheter att trampa snett. Något som riskerar att skada inte bara vår bransch, utan även miljontals kunder som idag får hjälp till en tryggare framtid av förmedlare. Där är det viktigt att vara på hugget och att inte förtröttas.” 

Ämnen

  • Finans

Kategorier

  • sfm
  • förmedlare
  • försäkringsförmedlare
  • hjerta
  • liv
  • sak
  • spar

Hjerta är en serviceorganisation för fristående förmedlare med lokal närvaro som kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens snabbrörlighet och lyhördhet. Hjerta är idag den största fristående aktören på den svenska förmedlarmarknaden.

Hjerta har idag drygt 200 fristående förmedlare av försäkrings- och finanslösningar i 75 bolag med sammanlagt 400 000 slutkunder och 40 000 företagskunder över hela Sverige. Organisationen har en stark lokal närvaro från Kiruna i norr till Helsingborg i söder.

www.hjerta.sewww.webcap.se

Kontakter

Johan Zethraeus

Presskontakt Verkställande direktör Hjerta/NBA 0739174751