Pressmeddelande -

Nya namn i Hjertas styrelse

Hjerta stärker nu styrelsen med de två erfarna förmedlarna Thomas Iván och Rickard Bryngelsson.

”Det här är två drivande och kreativa krafter med bred erfarenhet av branschen som kommer att bidra med viktig kompetens till styrelsearbetet, säger Birgitta Sköld, Hjertas styrelseordförande.

De båda utsågs av en enig stämma till nya suppleanter i Hjertas styrelse.

Thomas Iván är idag VD för Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB med huvudkontor i Kristianstad och han har en lång erfarenhet som försäkringsförmedlare. Han har även erfarenhet av styrelsearbete från förmedlarnätverket Säkras styrelse. Som VD och partner i Försäkringsfömedlarna är han relativt nybliven medlem i Hjerta:

”När vi tittade på vad vi fick för pengarna så var valet lätt. Hjerta är helt enkelt det bästa och mest prisvärda alternativet för fristående förmedlare”, säger Thomas Iván som ser kombinationen av fria entreprenörer och en stor organisations muskler som den vinnande formeln för framtiden:

”Vi är i hjärtat fria själar och starka individualister, men tillsammans har vi de muskler som krävs för att klara teknikutveckling och framgångsrika förhandlingar.”

Richard Bryngelsson är partner på Linder & Partners AB i Stockholm och har en lång bakgrund från leverantörssidan på pensionsbolagen SPP och Alecta.

”De här stora bolagen sätter ramarna för vår bransch och jag tror att de erfarenheterna kan vara viktiga i det nya uppdraget”, säger Richard Bryngelsson vars företag Linder & Partners AB var tidigt ute med att arvodera sina uppdrag mot kund:

”Provisionsfrågan, men framförallt digital teknik och utveckling av effektiva och transparenta systemstöd ser jag som viktiga framtidsfrågor som jag kommer att lägga stor kraft på i styrelsen.” 

Ämnen

  • Finans

Kategorier

  • förmedlare
  • försäkringsförmedlare
  • hjerta
  • liv
  • sak
  • spar
  • pension

Hjerta är en serviceorganisation för fristående förmedlare med lokal närvaro som kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens snabbrörlighet och lyhördhet. Hjerta är idag den största fristående aktören på den svenska förmedlarmarknaden.

Hjerta har idag drygt 200 fristående förmedlare av försäkrings- och finanslösningar i 75 bolag med sammanlagt 400 000 slutkunder och 40 000 företagskunder över hela Sverige. Organisationen har en stark lokal närvaro från Kiruna i norr till Helsingborg i söder.

www.hjerta.sewww.webcap.se

Kontakter

Johan Zethraeus

Presskontakt Verkställande direktör Hjerta/NBA 0739174751