Pressmeddelande -

Ny förskoleavdelning i Hjo

Bakgrundsstatistik

  • 15 oktober 2012 har vi 20 fler förskolebarn inskrivna än motsvarande tid 2011.
  • 15 nyinflyttade barn till kommunen det senaste halvåret. Av dessa är 6 barn inflyttade under de senaste 2 månaderna.
  • Antalet barn boende i kommunen födda under 2011 är 101. Antal barn som 2013 lämnar förskolan och börjar förskoleklass är 79.

För att snabbt lösa den uppkomna situationen planerar förvaltningen att öppna en tillfällig förskoleavdelning i början av 2013 med placering vid Skogshyddans förskola. Den tillfälliga avdelningen innebär att planerade överinskrivningar inte kommer att genomföras.

Allmänna utskottet
gm Catrin Hulmarker

Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • förskoleavdelning
  • förskola
  • barn
  • hjo kommun
  • hjo

Regioner

  • Västra Götaland

Hjo kommun ligger vid Vätterns västra strand och har ca 9000 invånare. Hjo präglas framför allt av närheten till Vättern, sommarturismen, sin träbebyggelse, den bördiga Guldkroksbyggden som omger staden och närheten till högskolestäderna Skövde och Jönköping.

Kontakter

Kjell-Åke Berglund

Verksamhetschef Barn och ungdom Barn och utbildning 0503-351 81