Totalt 1532 räddade liv efter hjärtstopp i Sverige år 2019!

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2020 15:41 CEST

​I en rykande färsk årsrapport från Svenska Hjärt-lungräddningsregistret presenteras data om hur många personer i Sverige som räddats till livet med hjärt-lungräddning (HLR) efter plötsligt hjärtstopp, totalt rapporterades 8404 hjärtstopp under året.

​Tillfälliga riktlinjer för utbildning i Hjärt-lungräddning vuxen och barn under Covid-19 pandemin.

Nyheter   •   Maj 07, 2020 08:44 CEST

Svenska HLR rådet har anpassat utbildningarna vuxen HLR och barn HLR framöver med hänsyn till Covid-19 pandemin. Förändringen är tillfällig och genomförs med motiveringen att Svenska HLR rådet vill att alla ska kunna utbilda sig inom HLR.

Unikt kurstillfälle:”Resuscitation Academy Sweden” Stockholm 6-7 Maj!

Nyheter   •   Feb 17, 2020 09:37 CET

​Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Svenska HLR-rådet anordnar ”Resuscitation Academy Sweden” den 6-7 Maj! Möt Sveriges främsta hjärtstoppsforskare och få fördjupad kunskap om plötsligt hjärtstopp och hur kan du öka överlevnaden i din organisation!

Webb-magasinet RÄDDA LIV #12 December 2019!

Nyheter   •   Dec 16, 2019 10:04 CET

Lagom till jul-ledighet och helgerna ger vi HLR-Sverige en tidig julklapp i form av magasinet Rädda liv #12! Läs om succén med kongressen HLR2019 och medaljutdelning i blå hallen. Ta del av artiklar om prisade forskare, nyheter från hjärtstartarregistret och förtydliganden om barn-HLR.

Så räddar vi fler liv i Sverige vid plötsligt hjärtstopp!

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2019 10:51 CEST

Idag den 16 Oktober 2019 är det `World restart a heart day`. Syftet är att medvetandegöra plötsligt hjärtstopp som resulterar i mer än 700,000 dödsfall i Europa och USA årligen. I Sverige drabbas årligen mer än 6000 personer, Svenska HLR-rådet har därför som mål att vi tillsammans med enkla åtgärder skall öka överlevnaden och rädda livet på minst 1000 personer årligen från år 2025!

Alla kan rädda liv dagen 16 oktober

Nyheter   •   Okt 03, 2019 11:24 CEST

Alla kan rädda liv dagen den 16 oktober är en dag över hela världen för att uppmärksamma vikten av att kunna hjärt-lungräddning och hur man använder en hjärtstartare. Syftet är att fler liv ska räddas vid plötsligt hjärtstopp.

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistrets årsrapport 2019

Nyheter   •   Sep 11, 2019 10:50 CEST

Svenska HLR registret är ett kvalitetsregister där ambulans- och sjukvårdspersonal rapporterar in hjärtstopp som har inträffat på och utanför sjukhus, och där behandling har påbörjats. Förra året startades 1436 framgångsrika HLR försök.

Tillsammans räddar vi liv - HLR2019 kongressen på gång

Nyheter   •   Sep 03, 2019 16:07 CEST

Inga ändringar i riktlinjer för hur hjärt-lungräddning ska utföras

Nyheter   •   Aug 19, 2019 16:10 CEST

Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning vill förtydliga att gällande internationella riktlinjer inom hjärt-lungräddning (HLR) som lanserades av European Resuscitation Council 2015 fortfarande gäller.

Svenska HLR-rådets magasin Rädda Liv #11 2019

Nyheter   •   Jun 18, 2019 12:53 CEST

Svenska HLR-rådets magasin Rädda Liv är nu ute i ny fräsch design med spännande aktuellt innehåll. Läs om vår kommande stora HLR-kongress HLR2019och mycket mer i Juni-utgåvan. Ta del av magasinet som PDF och dela gärna magasinet i sociala medier med dina vänner och närstående. Trevlig sommarläsning! Svenska HLR-rådet

Bilder & Videor 9 bilder, 1 video

Om Svenska HLR-rådet

Ökad överlevnad vid plötsligt oväntat hjärtstopp!

Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet är en nationell, ideell organisation med representanter från bland annat allmänheten, sjukvården, skolan, Svenska Röda Korset, Svenska Livräddningssällskapet, Civilförsvarsförbundet och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

HLR-rådets arbete bedrivs främst i olika arbetsgrupper. Organisationen skapades 1983 och omorganiserades 2005 till dagens råd. Det har utbildats ca 80 000 instruktörer som i sin tur utbildat ca 3 miljoner personer i hjärt-lungräddning, HLR sedan 1983.

Mål
HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbas av plötsligt, oväntat hjärtstopp genom ett optimalt omhändertagande. Målet skall nås genom att utarbeta riktlinjer och utbildningsprogram för optimalt omhändertagande vid hjärtstopp, sprida kunskap om hjärt-lungräddning i samhället och inom sjukvården samt stödja forskning inom området.

Utbildningsmål
HLR-rådets utbildningsmål är att alla som vill lära sig skall få utbildning och handlingsberedskap i att rädda liv.

Riktlinjer
HLR-rådet skapar riktlinjer för omhändertagande för att förhindra, behandla och vårda, efter ett hjärtstopp i Sverige. Dessa riktlinjer grundar sig på internationella och främst europeiska riktlinjer från European Resuscitation Council, ERC. Vart femte år publiceras nya riktlinjer som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Riktlinjerna presenteras i HLR-rådets utbildningsprogram.