Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Ökad överlevnad vid plötsligt oväntat hjärtstopp!

Svenska rådet för hjärt-lungräddning är en nationell kunskaps- och utbildningsorganisation med syfte att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp inom sjukvården och i samhället. Det ska ske genom implementering av internationella, vetenskapligt underbyggda riktlinjer i utbildningsprogram på olika nivåer inom hjärt-lungräddning och första hjälpen. Vår vision är att alla medborgare ska kunna hjärt-lungräddning till vuxna och barn, använda en hjärtstartare, samt kunna ge första hjälpen till drabbade vid plötsligt hjärtstopp och i livshotande situationer. Det yttersta målet är att överlevare efter hjärtstopp ska ges bästa möjliga förutsättningar för en god livskvalitet. HLR-rådets arbete bedrivs främst i olika arbetsgrupper. Organisationen skapades 1983 och organiserades 2005 till dagens råd.