Pressmeddelande -

Småskalig vindkraft på taket med nya SAWT PK10

SAWT PK10, Skandinaviens första 10 kW vertikala vindgenerator för kostnadseffektiv småskalig elproduktion.

SAWT vertikalaxelsvindgeneratorer är utvecklade för högeffektiv småskalig vindenergiproduktion. Tekniken med stående generatorer skapar en nästintill ljudfri elproduktion, vilket ger helt nya
förutsättningar för alternativ energiproduktion, då helt andra placeringsalternativ som t ex placeringar på byggnader inom tätbebyggt område kan fungera som bärare av generatorer för småskalig vindkraft.

De större horisontala verken, har idag ett betydligt högre effektproduktionskofficient per investerad krona än vad som var fallet för tio år sedan, mest beroende på den snabba tekniska utvecklingen, men brottas fortfarande med problem vad gäller tillståndsgivningen och den allmänna acceptansen beroende av bullerproblematik, inverkan på rovfåglar, naturestetiska aspekter och försvarsmaktens bedömningar. Svårigheter som helt kan undvikas genom byte till vertikal vindkraftsteknik.

PK10 har en låg startvindshastighet (2,0 m/s) och är tystgående, säkra och pålitliga vertikala vindkraftverk med låg driftskostnad och långa serviceintervaller. Minikraftverken är utrustade både med elektroniska och mekaniska bromsar, för bästa möjliga säkerhet och livslängd, vilket stoppar
vindkraftverken vid mycket krävande vindhastigheter. Genom mer än tio års forskningsverksamhet vad gäller utformningen av generatorerna och dess vingar uppnås idag kommersiell vindenergi även i medianvindförhållanden med vertikal vindkraftsteknik genom nya PK10.

PK10 har applikationer för att vara både nätansluten (On-Grid) och icke nätansluten (Off-Grid). Vid icke nätansluten användning används generatorn för att ladda batteribanker för villor eller liknande, eller för direkt uppvärmning av varmvatten. Vid nätansluten applikation ansluts generatorn till det nationella nätet 230V/50Hz med tillvald converterlösning.

WindWatt Scandinavia är en verksamhet inom HMCO Group Sweden, med verksamhet i Stockholm och Roslagen, är sedan 2013 är skandinavisk distributör för utvecklaren och producenten SAWT Inc, ett USA- och Kinabaserat företag, idag världsledande inom vertikal vindkraftsteknik med ett 60-tal patent rörande dess produkter som sedan starten 2003 producerat 1000-tals kommersiellt använda generatorer i alla världsdelar.

www.windwatt.se, HMCO Group Sweden, Press Agent Lars Holmgren, lars@hmco.se,
+46 (0)8 796 80 30

 


Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • windwatt
  • off-grid
  • on-grid
  • co2
  • vindkraft
  • miljövänlig
  • alternativ energi
  • vertikal vind

WindWatt Scandinavia är en verksamhet inom HMCO Group Sweden, med verksamhet i Stockholm och Roslagen, är sedan 2013 är skandinavisk distributör för utvecklaren och producenten SAWT Inc, ett USA- och Kinabaserat företag, idag världsledande inom vertikal vindteknik med 60-tals olika patent rörande dess produkter som sedan starten 2003 producerat 1000-tals kommersiellt använda generatorer i alla världsdelar.