Pressmeddelande -

HOCKEYETTAN HAR MILJONKRAV PÅ HOCKEYALLSVENSKAN!

Hockeyettan har miljonkrav på HockeyAllsvenskan!

Fullt klart är, att vi idag är helt oense inom svensk ishockey hur pengar ska fördelas från eliten och då i synnerhet från HockeyAllsvenskan och neråt till breddklubbarna i Hockeyettan och underliggande serier inom svensk ishockey.

Efter HockeyAllsvenskans vd Stephan Guiance uttalanden där vi upplever att han blandar ihop fakta, känner Hockeyettan ett behov av att förtydliga att Utbildningsersättning och Transfer- och övergångsersättningar är två helt skilda ersättningar.

 • Utbildningsersättningen ska ersätta klubbarna från Hockeyettan och Division 2 och neråt för ungdoms- och juniorspelare som går till elitklubbarna. Systemet bygger på att eliten (SHL och HockeyAllsvenskan) betalar in och övriga (Hockeyettan och nedåt) tar emot pengar.
 • Transfer- och övergångsersättningen ska överenskommas att gälla mellan ligaorganisationerna i SHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan avseende spelarövergångar mellan klubbarna i förbundsserierna.

Hockeyettan målbild:

Grundläggande i våra diskussioner måste vara att vi skiljer på Utbildningsersättning och Transfer- och övergångsersättningen.

 • Utbildningsersättningen måste ökas rejält.
 • Transfer- och övergångsersättningen ska bygga på samma princip och grundöverenskommelse som gäller mellan SHL och HockeyAllsvenskan men med en 50%-ersättningsnivå, utom mellan Hockeyettan och SHL där samma ersättningsnivå gäller som mellan HockeyAllsvenskan och SHL.
 • Dessutom är det nödvändigt att överenskommelsens beloppsgränser med jämna mellanrum stäms av och årligen uppjusteras så att de harmoniserar med verkligheten, som bygger på klubbarnas/spelarnas löneutveckling, kollektiv avtal, antal spelare mm.

Hockeyettans syfte är att vara en del av Transfer- och övergångssystemet:

 • Hockeyettan vill värna om breddklubbarnas överlevnad inom svensk ishockey
 • Hockeyettan vill stoppa rovdriften på juniorspelare och ungdomar
 • Hockeyettan vill ha reglerade och kontrollerade övergångar
 • Hockeyettan vill ha rimlig ersättning för nedlagt arbete avseende nyrekrytering, utbildning och utveckling av spelare och ledare
 • Hockeyettan vill se att Elithockeyn lämnar ekonomiska bidrag till ”Breddhockeyn”

Utbildningsersättning ungdomar- och juniorer:

Viktigt att konstatera är, att HockeyAllsvenskans förslag, som vd Stephan Guiance refererat till, innebar en stor minskning jämfört med nuvarande system för Hockeyettan, Division 2 och neråt.

I nuvarande Utbildningssystem erhåller Hockeyettan ca 1 miljon kronor och klubbarna i Division 2 och neråt ca 3 miljoner kronor per år. I HockeyAllsvenskans förslag skulle de totalt utgå 3,3 miljoner till Hockeyettan, Division 2 och lägre.

Eftersom Hockeyettan i princip inte skulle få något kvar efter att man skickat vidare det som Division 2 och lägre var berättigade till samt att kravet var att Hockeyettan skulle administrera och svara för Utbildningsersättningen, tackade vi nej till förslaget. Hockeyettan anser att Utbildningsersättningen ska administreras av Svenska Ishockeyförbundet.

Transfer- och övergångsersättning:

Mot bakgrund av att den första överenskommelsen mellan SHL och HockeyAllsvenskan träffades redan 2015 kan vi konstatera att inte en enda krona tillfallit Hockeyettans föreningar. En grundförutsättning för överenskommelsen var, att HockeyAllsvenskan kom överens med Hockeyettan, vilket ännu ej skett. Enligt samtal med Spelarorganisationen SICO bekräftar de, att det var en grundförutsättning att HockeyAllsvenskan skulle komma överens med Hockeyettan gällande Transfer- och övergångsersättningar.

Rimligen borde Hockeyettans föreningar därför ha en månmiljonfordran på HockeyAllsvenskan för flera års övergångar. Då HockeyAllsvenskan har krävt av SHL att de ska få betalt för spelar- övergångar oavsett om spelaren har ett kontrakt eller ej, borde de kanske se sig i spegeln samtidigt som de tittar på Hockeyettan. Detsamma bör även gälla mellan HockeyAllsvenskan och Hockeyettan. Det är ett renlighetskrav.

Avslutningsvis, är Hockeyettan positiva till ett snart sammanträffande med HockeyAllsvenskan. Vi väntar fortfarande på att få en inbjudan till en seriös dialog.

Vi vill att Svenska Ishockeyförbundet, SHL och HockeyAllsvenskan gemensamt med oss bidrar till att utveckla svensk ”Breddhockey” om vi ska ha hockey över hela Sverige, men då krävs en samsyn kring ersättningsnivåerna.

Ronnie Glysing

070 – 960 01 10

Ronnie.glysing@hockeyettan.se

www.hockeyettan.se

För vidare information kontakta:

Ronnie Glysing, ordförande Hockeyettan

Ämnen

 • Bollsporter

Hockeyettan är Sveriges bredaste och mest engagerande hockeyliga och därmed en mycket viktig del av kärnverksamheten inom svensk ishockey.

Hockeyettan är en organisation som samlar de 47 ishockeyklubbar i Sverige som är kvalificerade för spel i Hockeyettan. Matcherna lockar över 700 000 åskådare runt om i Sverige och många följer dessutom över 600 livesända matcher via web-TV.