Pressmeddelande -

Höganäs klar med fiberutbyggnad i hela kommunen

Redan i september i år kommer Höganäs kommun att vara färdiga med sin fiberutbyggnad. Då kopplas Kullens fyr in som sista fastighet. Alla boende i kommunen har då tillgång till fiber, vilket är unikt.

- Det här är en milstolpe för Kullabygden. Som en av de första kommunerna i landet har vi byggt fiber till alla. Det är värt att uppmärksammas, säger Benny Ulmestig, vd på Höganäs Energi.

Ett fåtal andra kommuner i landet är klara med fiberutbyggnaden men de flesta har av kostnadsskäl valt att bygga fibernät enbart i tätorterna. 

Lång fiberresa

Fiberutbyggnaden i Höganäs kommun har varit en relativt lång historisk resa, hela 23 år. Redan 1996 drogs den allra första fiberledningen i Höganäs kommun, då mellan Stadshuset och biblioteket. Därefter kopplades kommunens skolor upp till fiber. I början av år 2005 fick det första villaområdet fiber. Det var i Viken, och där passade Canal Digital på att samtidigt släppa den första Iptv:n. Sedan var det relativt lugnt på fiberfronten i några år.

Den stora utbyggnaden av fibernätet startade Höganäs Energi i Mölle år 2014. Året därpå tog Höganäs kommun i sin bredbandsstrategi beslutet att alla i kommunen skulle få tillgång till fiber. Sedan dess har Höganäs Energi grävt fibernät till cirka 10 500 kunder, varav 6 800 (65 procent) har valt att ansluta sig direkt. De som inte är anslutna har en kabel vid tomtgränsen så att de enkelt kan efteranslutas.

Grävningen största investeringen

Utbyggnaden av fibernätet har inneburit en investering på cirka 300 Mkr. Den stora kostnaden har grävningen stått för eftersom man valt att gräva till alla, även på landsbygden där avstånden kan vara långa. 

Underleverantörer har hjälpt till med projektering, grävning, markfrågor och byggledning under projektets gång. En del av grävningen för fiberkablar besparades dock eftersom Höganäs Energi sedan 90-talet har varit framsynta. Samtidigt som man grävde ner luftledningar lade man även ner tomrör för framtida bruk.

Öppet stadsnät

Fibernätet i Höganäs kommun är ett öppet stadsnät vilket innebär att alla tjänsteleverantörer för bredband, telefoni och tv är välkomna att erbjuda och leverera sina tjänster på samma villkor. Kunderna har då tillgång till ett stort utbud av tjänster.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Höganäs

Höganäs Energi är ett kommunalägt bolag som tillhandahåller elnät, elhandel, fiber och fjärrvärme till Kullabygden. 

Kontakter

Anders Kallin

Fiberansvarig Fibernät 042-33 74 21