Pressmeddelande -

Höganäs har lägst levnadskostnader i Skåne

När vi läser årets Nils Holgersson-rapport kan vi återigen konstatera att, för den som vill bo i Skåne, är det ur ekonomisk synpunkt en bra idé att bosätta sig i Kullabygden. Höganäs kommun har återigen hamnat i topp när det gäller lägst omkostnader för vatten, avlopp, avfallshantering, el och fjärrvärme. Jämför man Höganäs med hela landet hamnar kommunen på en hedrande 13:e plats.

- Det här är ju en mycket glad nyhet! Som vi ser det finns det två stora vinnare; självklart våra kunder som bor i kommunen men även miljön. Särskilt fjärrvärmen gör vårt klimat en stor tjänst genom att spillvärme från industriproduktion tillvaratas och används för att värma fastigheter, säger Benny Ulmestig, vd på Höganäs Energi.

Vad man betalar för nödvändiga nyttigheter varierar en hel del mellan kommuner. En trerumslägenhet kostar 688 kr mer per månad i den dyraste kommunen i Skåne jämfört med den billigaste som är Höganäs kommun. När det gäller kostnaden för el hamnar Höganäs på en tredje plats i Skåne, för fjärrvärmen blir det en andraplats, vatten och avfallshantering får vardera en femteplats.

- Höganäs Energi ansvarar för el och fjärrvärme i kommunen. Driftssäkerheten är enligt statistik hög och våra kundundersökningar visar att kunderna uppfattar servicen som hög. Nu får vi även ett kvitto på att priserna är låga. Det tror jag våra kunder uppskattar, säger Benny Ulmestig.

Nils Holgersson-rapporten redogör sedan 1996 årligen för dessa kostnader på hemsidan ”nilsholgersson.nu”. Där finns rapporten i sin helhet.

Ämnen

  • Samhälle

Kategorier

  • elnät
  • fjärrvärme
  • höganäs
  • höganäs energi
  • kullabygden
  • nils holgersson-rapporten

Regioner

  • Höganäs

Höganäs Energi är ett kommunalägt bolag som tillhandahåller elnät, elhandel, fiber och fjärrvärme till Kullabygden. 

Presskontakt

Relaterat innehåll