Pressmeddelande -

Ny sälj- och marknadschef ska optimera Höganäs Energis erbjudande

För att göra Höganäs Energi till ett mer proaktivt bolag gjordes en omstrukturering under årsskiftet 2019-20. Bland annat skapades en helt ny avdelning fokuserad på sälj och marknadsföring. Den som ska leda arbetet är Johan Martinsson, som har haft rollen som sälj- och marknadschef sedan december.

– Jag börjar bli varm i kläderna nu och ser fram emot att inleda resan framåt med Höganäs Energi, säger han.

Från att ha varit ett bolag där kundrelationer tidigare byggts på att kunderna kontaktat Höganäs Energi när de själva har haft behov, byter de nu fokus mot en mer proaktiv kundrelation. Omstruktureringen grundar sig i Höganäs Energis resa från litet elverk till ett energibolag med en bred verksamhet. På tio år har verksamheten fyrdubblats, med både nya verksamhetsområden och tjänster. Idag erbjuder Höganäs Energi allt ifrån elnät och fjärrvärme till fiber och elhandel. Allt för att vara en så komplett leverantör som möjligt. Visionen är att upplevas som det hjälpsamma energibolaget, lokalt förankrade i Kullabygden och där kunderna kan känna sig trygga.

– Vi har ett högt anseende hos våra kunder och det är viktigt att vi vårdar det förtroendet och växlar upp så att vi blir ännu bättre, säger Benny Ulmestig, VD Höganäs Energi.

Lång erfarenhet inom branschen

Med en gedigen bakgrund inom energibranschen och erfarenhet från både el- och energihandel och kommunikation i form av fiber och stadsnät, har Johan Martinsson de kvalifikationer som krävs för att kunna axla den nya rollen. En stor anledning till att han sökte sig till positionen var att få möjlighet att arbeta med både försäljning och kundrelationer.

– På ett lite mindre bolag har man även möjlighet att göra snabbare förändringar och satsningar, speciellt när man har en så nytänkande huvudägare som vi har i Höganäs kommun. Vi har stora möjligheter att utvecklas tillsammans genom vår täta dialog, vilket är mycket spännande, säger Johan Martinsson.

Hållbarhet är en hjärtefråga

Stort fokus kommer även att ligga på att förändra och förbättra hållbarhetsarbetet. Höganäs har redan ett fjärrvärmeverk som tar tillvara på spillvärmen från Höganäs AB, som värmer upp centralorten, men de siktar nu på att göra fler satsningar. Till exempel har en stor utbyggnad av solceller bland kunderna pågått under ett par år och laddstolpar till elbilar är på gång.

– Hela energibranschen lägger mycket resurser på att hitta hållbara sätt att ta vara på den energi vi har. Vi på Kullabygden har mycket goda förutsättningar med både sol och vind, och möjligheter att utveckla det vidare. Alla våra insatser ska ge något tillbaka till regionen, avslutar Johan Martinsson.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • höganäs kommun
  • höganäs
  • fjärrvärme
  • elhandel
  • fibernät
  • elnät
  • laddstolpe
  • solceller

Regioner

  • Skåne

Höganäs Energi är ett kommunalägt bolag som tillhandahåller elnät, elhandel, fiber och fjärrvärme till Kullabygden. 

Kontakter

Aud J Bengtsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 042-337656