This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Lunchseminarium: Det digitala bokslutet

Lunchseminarium: Det digitala bokslutet

18 Mars 10:30 – 12:00

Göteborg, Elite Park Avenue

Söker din organisation nya verktyg för att spara tid och resurser vid bokslutsarbetet? Vill du veta hur du kan effektivisera ditt bokslutsarbete och arbeta mer digitalt med hjälp av en digital bokslutspärm? Då passar detta seminarium dig!

Under seminariet får du veta hur du kan:

- digitalisera och effektivisera bokslutsarbetet
- spara tid och samtidigt öka säkerhet och spårbarhet
- hantera bokslutsdokumentation och upprätta årsredovisning
- se hur du kan koppla samman koncern-, skatt- och analys/rapportering/uppföljning

Boka din plats nu! Seminariet är helt kostnadsfritt.

Ämnen

Taggar

Regioner


Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 675 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.

Presskontakt

Relaterade event