Gå direkt till innehåll
Vad skulle hända om en årsredovisning skrivs under elektroniskt med en signatur som i efterhand visar sig vara ogiltig, menar Oscar Edentoft.
Vad skulle hända om en årsredovisning skrivs under elektroniskt med en signatur som i efterhand visar sig vara ogiltig, menar Oscar Edentoft.

Nyhet -

Agera regeringen – annars riskerar vi en uppsjö ogiltiga elektroniska underskrifter

Vem kan man lita på? Den frågan ställer regeringens egen utredare i det delbetänkande som offentliggjordes den 15 februari, gällande den utredning som ska kartlägga och lämna förslag på åtgärder som stärker tilliten i elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen. Den sätter fingret på en mycket viktig punkt. Hur ska man kunna lita på en elektronisk signatur om den inte kan valideras av en oberoende part?

Behovet av säkra elektroniska underskrifter drivs av den allmänna digitaliseringsutvecklingen i samhället, men även av rop på lagkrav från myndigheter som Bolagsverket och inte minst av den pågående pandemin. Utredningen konstaterar att den offentliga förvaltningens digitaliseringstakt har accelererat.

- Detsamma gäller givetvis för näringslivet. I brist på kontroll råder rena vilda västern bland leverantörer av signeringslösningar, menar Oscar Edentoft, bolagschef på Hogia Connect, som ansvarar för Signit, Hogias elektroniska signeringslösning.

1999 tog EU ett första kliv mot en gemensam digital infrastruktur för elektroniska signaturer. Förordningen som gäller i dag heter eIDAS och tillkom 2016. Utmaningen är att eIDAS är teknikneutral och beskriver vilka krav som ska uppfyllas, men inte vilken teknik som ska användas. Det har resulterat i en uppsjö tjänster av varierande kvalitet. Problemet uppstår när lösningarna inte är byggda på vedertagna etablerade standarder. Möjligheten att validera huruvida de elektroniska underskrifterna verkligen uppfyller lagkraven försvåras då avsevärt. En nyligen genomförd undersökning visar att bara 6 av 10 tjänster håller måttet.

- Regeringen har slagit fast att elektroniska underskrifter är en samhällsviktig infrastruktur. Därför är det hög tid att regeringen nu snabbt agerar i enlighet med utredningens rekommendationer. Hogia har varit en aktiv part i utredningens arbete och vi är glada över att man har gått på vår linje, säger Oscar Edentoft.

- Hogia ställer sig bakom utredningens förslag om lagändring så att leverantörer av elektroniska signeringstjänster tvingas tillhandahålla lösningar där det går att validera att de uppfyller lagkraven. För vad skulle hända om en årsredovisning skrivs under elektroniskt med en signatur som i efterhand visar sig vara ogiltig, avslutar Oscar Edentoft.

Ämnen

Kontakter

Oscar Edentoft

Oscar Edentoft

Bolagschef på Hogia Connect +46 (0) 708 216023

Relaterat innehåll

Hogia-gruppen – en koncern full av entreprenörskap

Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och systemlösningar för företag som vill fokusera på sina verksamheter istället för på krånglig och tidsödande administration.

Hogia erbjuder allt från små bokföringsprogram för enmansföretaget till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, revisionsbyråer, fastighetsbolag och butikskedjor.

I Hogia-gruppen finns 30 operativa bolag, som var och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare och tillsammans ger vi våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna.

Hogia-gruppens huvudkontor ligger i Stenungsund, där företaget grundades 1980. Idag har den familjeägda koncernen växt till 650 medarbetare och finns i Norden och Storbritannien.

Hogia
Hakenäs
444 28 Stenungsund