Gå direkt till innehåll
Hogias expert på digitala ekonomiflöden, Mathias Petersson
Hogias expert på digitala ekonomiflöden, Mathias Petersson

Nyhet -

AI – en naturlig del i ekonomiarbetet

Många känner igen begreppet AI, (Artificiell Intelligens) men kanske inte vet hur tekniken faktiskt effektiviserar i vårt dagliga arbete. AI och andra automatiserade processer är redan självklara inom många områden i vår vardag och inte minst i våra ekonomi- och lönesystem. Om du kan vara öppen för, och ta till dig den nya tekniken, då kan du också vara en av dem som slipper monotona och repetitiva uppgifter.

AI kan ofta få stämpeln att det är en dyr investering som endast större företag har möjlighet att använda sig av, men det stämmer inte. Faktum är att AI redan i dag berör nästan alla aspekter av våra liv och arbeten, från funktioner i våra mobiltelefoner till våra hushållsapparater och från nya bankprocesser till cyberskydd.

– Alla företag, små och stora kan applicera och få stöd av AI i sitt arbete, berättar Mathias Peterson, Hogias expert på digitala flöden. Förr var AI-teknik något som endast stora företag kunde nyttja och man köpte in dyra, tunga och konsultstyrda system. Men i dag kan även ett småföretag som vill effektivisera sina arbetsprocesser använda sig av AI.

Därför är det viktigt att kunna nyttja och ta till sig ny teknik, då den kommer att hjälpa till och till och med utföra fler och fler av våra arbetsuppgifter.

Automatiserade ekonomiprocesser

AI, automatisering, machine learning, integrationer och algoritmer. De tekniska begreppen kanske inte säger så mycket. Men en ekonom eller en löneadministratör ska inte heller behöva vara insatt i den avancerade teknik som ligger bakom alla de funktioner som underlättar i deras arbetsvardag.

Hogia är ett av företagen som har byggt in avancerad AI-teknik i sina system som blir lättillgänglig för dig som användare. Användaren behöver varken ta ett aktivt beslut att programmera in tekniken, eller att själv köpa in AI-tjänsten, tjänsten finns redan i systemet.

– Vi har till exempel sett att det finns flera manuella moment på en ekonomiavdelning som kan effektiviseras med hjälp av AI. Bland annat läggs mycket tid på kontering av leverantörsfakturor och kvitton. Med AI-teknik så lär sig systemet att tolka underlagen genom ekonomens arbetssätt, den lär sig att skilja på rätt och fel, och sen ger den konteringsförslag på radnivå per automatik, berättar Mathias.

Med AI-lösningen har du som ekonom fortfarande kontroll, men AI blir ett förstärkande verktyg som gör att du istället kan lägga mer tid på till exempel analys och rådgivning eftersom registrering, bokföring och betalningar sker automatiserat.

– AI underlättar mycket i ekonomiarbetet men det är fortfarande ekonomen som har ansvar för, och kontroll över redovisningen. Man ska komma ihåg att AI är en hjälp, inte en ersättare, menar Mathias. Men genom att använda AI sparar man en hel del tid som man kan lägga på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Det handlar alltså inte om att ersätta en arbetsroll utan om att frigöra tid. Genom AI-teknik kan vi också skapa bättre underlag till affärsdrivande prognoser och analyser.

– Ambitionen för oss är att lyfta människor i sin profession genom att till exempel låta välutbildade ekonomer ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter istället för manuella repetitiva uppgifter, berättar Mathias. Den nya tekniken möjliggör detta. System som kan lära sig vad användaren behöver kommer att hjälpa företag framåt i utvecklingen, det är hela poängen med AI.

– Man får dock inte glömma att det alltid är människan som tar besluten och styr vad tekniken ska automatisera och bearbeta, poängterar han.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Emma Soovik

Emma Soovik

Presskontakt Marknadschef Hogia-gruppen +46 (0)303-662 91

Hogia-gruppen – en koncern full av entreprenörskap

Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och systemlösningar för företag som vill fokusera på sina verksamheter istället för på krånglig och tidsödande administration.

Hogia erbjuder allt från små bokföringsprogram för enmansföretaget till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, revisionsbyråer, fastighetsbolag och butikskedjor.

I Hogia-gruppen finns 30 operativa bolag, som var och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare och tillsammans ger vi våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna.

Hogia-gruppens huvudkontor ligger i Stenungsund, där företaget grundades 1980. Idag har den familjeägda koncernen växt till 650 medarbetare och finns i Norden och Storbritannien.

Hogia
Hakenäs
444 28 Stenungsund
Besök våra andra nyhetsrum