Gå direkt till innehåll
Dan Brännström, en av deltagarna vid Hogias inspirationsdagar för byråer i november.
Dan Brännström, en av deltagarna vid Hogias inspirationsdagar för byråer i november.

Nyhet -

Dags att klargöra begreppet rådgivning

När man pratar om den framtida revisorns uppdrag är rådgivning ett ord som präglar debatten. I takt med den digitala utvecklingen, kan byråer lägga mer tid på att förstå kundernas utmaningar och inta en mer rådgivande roll. Om hur man ska förhålla sig till det skifte som nu sker kommer Dan Brännström, Sven Cristea, Nina Bergman och Linda-Maria Härsjö att diskutera på Hogias inspirationsdagar.

Är framtidens revisor en ”icke revisor” med karaktärsdrag av en managementkonsult och affärsutvecklare, som dessutom är riktigt duktig på finanser? Grunden i allt är givetvis att bra revision skall utföras, men frågan har lyfts av Sven Cristea som är auktoriserad revisor och partner på KPMG:s Göteborgskontor med ansvar för tillväxtsektorn. En stark förespråkare inom branschen som många känner till under signaturen #Tillväxtrevisorn.

Just frågan kring den framtida revisorns roll i förhållande till den traditionella är något som gör många konfunderade. Hur ser scoopet ut i framtiden för en byrå? Vad får en revisor göra och inte göra? Vad kommer redovisningskonsulten att ägna sig åt?

En annan stor profil med bred kunskap inom revisions- och rådgivningsbranschen är FAR:s förre generalsekreterare, Dan Brännström. Han menar att den digitala utvecklingen som nu pågår tvingar branschen att ställa om. Den påverkar såväl revisorn, som redovisningskonsulten. På resan får dock inte förtroendet och tilliten för branschen rubbas.

Nya dörrar öppnas

Uppdraget för en revisor har traditionellt varit att vara bakåtblickande, men i takt med den digitala utvecklingen och att allt fler processer automatiseras, kan byråer lägga mer tid på att förstå kundernas utmaningar och inta en mer strategisk och rådgivande roll. Tillgången till data ger dessutom en revisor alla möjligheter att använda den kunskap man har för att ge goda råd till sina kunder.

Både FAR och Srf konsulterna uppmanar sina medlemmar till att bli bättre på att tillhandahålla rådgivning. Det ställs högre krav på att redovisningskonsulten proaktivt skall identifiera förbättringsmöjligheter hos sina kunder, samtidigt som det finns en hel del osäkerheter kring vilken typ av rådgivning och tjänster en revisor kan bistå med för att bibehålla oberoendet.

Om hur man ska förhålla sig till det paradigmskifte som nu sker kommer Dan Brännström och Sven Cristea att diskutera tillsammans med Nina Bergman och Linda-Maria Härsjö på Hogias inspirationsdagar i november. Nina är auktoriserad revisor och delägare på EY, där hon är nordiskt ansvarig för företagets digitaliseringsfrågor. Linda-Maria har en bakgrund som auktoriserad och kundansvarig revisor på KPMG, i dag arbetar hon som affärs- och ekonomikonsult och driver redovisningsbyrå i Västsverige.

Om du är nyfiken på att delta så finns det möjlighet att anmäla sig via länken.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Emma Soovik

Emma Soovik

Presskontakt PR-ansvarig Hogia-gruppen +46 (0)303-662 91

Hogia-gruppen – en koncern full av entreprenörskap

Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och systemlösningar för företag som vill fokusera på sina verksamheter istället för på krånglig och tidsödande administration.

Hogia erbjuder allt från små bokföringsprogram för enmansföretaget till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, revisionsbyråer, fastighetsbolag och butikskedjor.

I Hogia-gruppen finns 30 operativa bolag, som var och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare och tillsammans ger vi våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna.

Hogia-gruppens huvudkontor ligger i Stenungsund, där företaget grundades 1980. Idag har den familjeägda koncernen växt till 650 medarbetare och finns i Norden och Storbritannien.

Hogia
Hakenäs
444 28 Stenungsund
Besök våra andra nyhetsrum