Gå direkt till innehåll
–  Du kan enkelt koppla till och samspela med applikationen OpenHR Tid för att få funktioner som tidrapportering och attestering, säger Annica Gilbertson, kommersiell produktägare för OpenHR Medarbetare på Hogia.
– Du kan enkelt koppla till och samspela med applikationen OpenHR Tid för att få funktioner som tidrapportering och attestering, säger Annica Gilbertson, kommersiell produktägare för OpenHR Medarbetare på Hogia.

Nyhet -

Sömlöst arbetsflöde med OpenHR Medarbetare

Nu lanserar Hogia den molnbaserade applikationen OpenHR Medarbetare. En ny pusselbit i OpenHR-familjen som sparar tid, säkerställer GDPR och gör det möjligt att fördela ut användandet på fler i organisationen.

Den nya applikationen kan användas när som helst och var som helst, så länge det finns tillgång till internet. Och i och med att det är en molntjänst kan alla i företaget få tillgång till systemet.

– Det gör att registreringen av medarbetare nu kan hanteras av och fördelas ut på flera olika personer, i stället för att ansvaret ligger på endast en roll. Lösa lappar eller mail med allt från adress- och bankkontoändringar till info om nya löner och nyanställningar behövs inte längre, vilket både ökar datasäkerheten och minskar administrationsbördan för lönespecialisten, säger Annica Gilbertson, kommersiell produktägare för OpenHR Medarbetare på Hogia.

Användarvänligheten har därför varit i fokus vid utformandet, applikationen ska vara enkel och lättförståelig för alla.

Säkerhet och transparens 
Beroende på vad du har för roll och befattning får du även tillgång till de uppgifter som är definierade för just dig.

– Jag som medarbetare vet på så sätt vad som finns i systemet och kan gå in och ändra mina egna data, som då uppdateras direkt. När du själv kan kontrollera dina uppgifter, säkerställs GDPR, säger Annica Gilbertson.

Eftersom applikationerna i OpenHR-familjen är molnbaserade garanteras också säkerheten för all data. Hogia tar hela ansvaret för tekniken, vilket ger en IT-säkerhet på högsta nivå.

Sömlöst samspel
Det sömlösa flödet är annan viktig faktor som utmärker OpenHR Medarbetare. Linda Brännstedt, som är kommersiell produktägare för OpenHR Tid på Hogia förklarar:

– Du kan enkelt koppla till och samspela med applikationen OpenHR Tid för att få funktioner som tidrapportering och attestering. När en medarbetare registreras i OpenHR Medarbetare läggs den automatiskt till även i dina andra system. Du behöver alltså bara registrera en gång och så finns informationen där, vilket sparar mycket tid. Hon fortsätter:

– Det blir sömlöst och hela kedjan knyts ihop från att en medarbetare anställs, till att hen tidrapporterar och attesterar, för att slutligen få sin lönespecifikation och pengar på kontot. Allt hänger ihop! Det blir mindre risk för fel och kvaliteten säkras.

Hogia planerar även för fler pusselbitar i OpenHR-familjen i framtiden. Då kommer HR-funktioner som till exempel lönerevision och dokumenthantering att kunna byggas på. Ett API kommer också att finnas på plats inom kort, för att du ska kunna kombinera OpenHR med pusselbitar från andra leverantörer.

FAKTA: OpenHR
OpenHR-familjen består av molnbaserade applikationer med HR-funktioner. Applikationerna är helt sömlöst integrerade med lönesystemet HogiaLön Plus och kräver inte några installationer. I dag finns funktioner för medarbetarregister, tid samt utlägg och resa.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Emma Soovik

Emma Soovik

Presskontakt Press Officer Hogia Transport Systems +46 (0) 708 179 651
Emma Soovik

Emma Soovik

Presskontakt PR-ansvarig Hogia-gruppen +46 (0)303-662 91

Relaterat innehåll

Hogia-gruppen – en koncern full av entreprenörskap

Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och systemlösningar för företag som vill fokusera på sina verksamheter istället för på krånglig och tidsödande administration.

Hogia erbjuder allt från små bokföringsprogram för enmansföretaget till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, revisionsbyråer, fastighetsbolag och butikskedjor.

I Hogia-gruppen finns 30 operativa bolag, som var och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare och tillsammans ger vi våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna.

Hogia-gruppens huvudkontor ligger i Stenungsund, där företaget grundades 1980. Idag har den familjeägda koncernen växt till 650 medarbetare och finns i Norden och Storbritannien.

Hogia
Hakenäs
444 28 Stenungsund