This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Per Einarsson, VD för Findity tillsammans med Bert-Inge Hogsved, VD för Hogia

Pressmeddelande -

Hogia lanserar ny tjänst i samarbete med Findity

Genom samarbete med Findity lanserar Hogia en ny tjänst, som digitaliserar hanteringen av kvitton och underlag för reseräkningar. Både medarbetare och attesterande chef kan nu administrera och attestera reseräkningarna direkt i mobilen eller på webben.

–Två miljoner svenskar får lön via våra system. Det är glädjande att vi nu kan erbjuda våra kunder en helt digital, och därmed mer hållbar hantering av medarbetares reseräkningar, säger Bert-Inge Hogsved, Hogias grundare och VD.

Tjänsten, Open HR Utlägg & Resa, digitaliserar papperskvittot genom att det fotas och laddas upp. Vid uppladdningen analyseras kvittot automatiskt för att bestämma utläggskategori och sätta belopp, moms, datum och valuta. Kvitto via e-post skickas direkt in i tjänsten. Det finns stöd för hantering av digitala kvitton som kommer direkt från butik. Efter attestering kan uppgifterna sedan föras över till Hogias lönesystem.

– Med Hogia som partner kan vi bidra till att ineffektiva, administrativa rutiner automatiseras och förenklas. Tillsammans kan vi skapa mervärde för många svenska företag, säger Per Einarsson, VD för Findity.

Related links

Ämnen

Taggar


Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 675 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.

Presskontakt