Gå direkt till innehåll
I varje fordon ska en display installeras med ett kartstöd som gör att föraren kan se den exakta positionen och hur den förhåller sig till tidtabellen samt hur turen ska köras.
I varje fordon ska en display installeras med ett kartstöd som gör att föraren kan se den exakta positionen och hur den förhåller sig till tidtabellen samt hur turen ska köras.

Pressmeddelande -

Hogia levererar trafikinformationssystem till Region Västmanland


Hogia har vunnit en upphandling med Region Västmanland om att leverera ett system för trafikinformation för hela regionens busstrafik. Hogias system kommer att utgöra navet i verksamheten och förse trafikledning, förare och resenärer med en komplett bild av kollektivtrafiken i realtid, men även kunna leverera prognoser. Varje dag görs 38 000 resor med kollektivtrafiken i Västmanland.

- Vi kommer att leverera en helhetslösning som inkluderar stora delar av vår produktportfölj inom kollektivtrafik. Hogias system kommer att hantera all kollektivtrafikdata i regionen och på ett mycket påtagligt sätt förbättra upplevelsen för resenärerna, säger Linda Ekdahl, bolagschef för Hogia Public Transport Systems.

Grunden för lösningen är plattformen PubTrans som är byggd för att kunna samla in och hantera stora mängder kollektivtrafikdata från olika datakällor. I PubTrans görs en mängd kontroller och rimlighetsbedömningar av all data. Sedan behandlas den och levereras i form av tidtabeller och information om avvikelser, såsom inställda turer och stängda hållplatser. Fordonens positionering mäts och levereras varje sekund vilket ger trafikledningen möjlighet att snabbt hantera händelser och minimera störningar, men även göra prognoser över kommande turer.

I varje fordon ska en display installeras med ett kartstöd som gör att föraren kan se den exakta positionen och hur den förhåller sig till tidtabellen samt hur turen ska köras.

- Som kollektivtrafikmyndighet är Region Västmanland först ut med den här installationen i fordonen. Att hela tiden få uppdaterad information om sin tur, oavsett störningar och trafikomläggningar, kommer att bli ett enormt lyft för förarna, vilket i sin tur ger information med hög kvalitet till resenärerna, säger Linda Ekdahl.

- Vi vill göra resan med kollektivtrafiken så attraktiv som möjligt. Ett led i det arbetet är att höja servicen till våra resenärer och säkerställa att de får rätt information i rätt tid. Hogias system kommer att bli ett kraftfullt stöd för trafikledningen, i dialogen med förarna samt i insamlingen av trafikdata för analys- och uppföljning av kollektivtrafiken, säger Arne Andersson, förvaltningsdirektör på Region Västmanland.

Ämnen

Kategorier


Hogia-gruppen består av 30 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 650 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.

Presskontakt

Emma Soovik

Emma Soovik

Presskontakt Marknadschef Hogia-gruppen +46 (0)303-662 91

Relaterat innehåll

Hogia-gruppen – en koncern full av entreprenörskap

Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och systemlösningar för företag som vill fokusera på sina verksamheter istället för på krånglig och tidsödande administration.

Hogia erbjuder allt från små bokföringsprogram för enmansföretaget till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, revisionsbyråer, fastighetsbolag och butikskedjor.

I Hogia-gruppen finns 30 operativa bolag, som var och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare och tillsammans ger vi våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna.

Hogia-gruppens huvudkontor ligger i Stenungsund, där företaget grundades 1980. Idag har den familjeägda koncernen växt till 650 medarbetare och finns i Norden och Storbritannien.

Hogia
Hakenäs
444 28 Stenungsund
Besök våra andra nyhetsrum