Next Textile Borås

Tid 24 Maj 2010 09:30 – 25 Maj 2010 16:00

Plats Pulsen Konferens, Astern, Borås.

Next Textile Borås är en strategisk satsning från Borås Stad för att skapa en återkommande, internationell mötesplats där branscher kan utbyta erfarenheter, diskutera trender, nya affärsmöjligheter och samarbeten i den svenska textilindustrins vagga. Next Textile Borås är en affärskonferens om morgondagens textila landvinningar, en mötesplats där interaktion står i centrum och där möjligheterna att påverka sin egen verksamhets framtid är stora. Insteget för delaktighet i konferensen är lågt och utformat för att ge resultat per investerad krona. På så sätt kan även ett litet företag ta aktiv del och få affärsnytta av Next Textile Borås.

Kategorier

  • next textile
  • smarta textilier
  • mötesplats

Kontakter

Lina Färm

Presskontakt Kommunikatör Forskning 0733-80 91 92

Annie Andréasson

Presskontakt Kommunikationschef 033-435 40 22

Anna Kjellsson

Presskontakt Kommunikatör Press- och mediakontakt, forskning 0734-61 20 01