Pressmeddelande -

Dags för högskolans arbetsmarknadsmässa STARK

30-31 januari är det dags för högskolans arbetsmarknadsmässa STARK för 24:e året i rad. Över hundra företag och organisationer kommer för att träffa framtida medarbetare eller uppsatsskrivare bland högskolans studenter.

Therese Andersson, projektsamordnare för STARK, berättar om årets mässa:

– Vi fortsätter med det vinnande konceptet att låta mässan hålla på i två dagar med olika målgrupp för respektive dag. Det blev snabbt fullbokat i år, säger hon.

Under onsdagen är utställarna verksamma inom bibliotek och information, offentlig förvaltning pedagogik och vård. På torsdagen är de inom ekonomi, HR, personal, IT, teknik samt textil och mode.

Utöver monterbesök och mingel kan studenterna även tävla i Icebreaker Challenge. Där den student som lyckas svara rätt på flest frågor vinner en lunch med en utställare.

Länsförsäkringar delar ut stipendier till uppsatser

Dessutom delas Länsförsäkringars stipendium ut till tre examensarbeten kl. 13:15 på torsdagen den 31 januari i Vardagsrummet, Sandgärdet. Stipendierna är på 25 000 kronor per examensarbete.

Stipendierna delas ut till:

Elisabeth Borgenstierna och Alexandra Rosengren för uppsatsen "Föräldrars upplevelse av anknytningsprocessen vid adoption. En kvalitativ intervjustudie ur ett livsvärldsperspektiv." Examensarbetet som belyser föräldrars upplevelser av barns anknytningsprocess vid adoption har bidragit till kunskapsbildningen för såväl akademin som professionen.

Lovisa Malmberg för uppsatsen "Female Entrepreneurship – Self–fulfilment and Legacy, or Money and Survival?" En uppsats som på allvar tar upp hållbarhet, jämlikhet, fattigdomsbekämpning och entreprenörskap är angelägen. Författaren till denna uppsats hanterar nämnda frågor och visar hur kunskap inom entreprenörskap och affärsutveckling kan medverka till att utveckla kvinnors företagande i utvecklingsländer som Zambia.

Maria Dahlstrand Edvardsson och Karin Rhedin för uppsatsen "Ambulanssjuksköterskans prehospitala omvårdnad av patienter med bröstsmärta - Retrospektiv journalgranskning med fokus på genus och följsamhet till behandlingsriktlinjer". Författarna har utvärderat ambulanssjuksköterskans prehospitala omhändertagande av patienter som söker för bröstsmärta, vilket är en av de vanligaste larmorsakerna inom svensk ambulanssjukvård. Det är en kartläggning med fokus på eventuella skillnader i undersökning, bedömning och behandling avseende genus samt i vilken utsträckning behandlingsriktlinjerna efterföljs.

Kontakt

För STARK: Therése Andersson, projektsamordnare. Mobil: 0701-836673, e-post: therese.andersson@hb.se

För Länsförsäkringars stipendieutdelning: Anna Bergstrand, samverkansstrateg. Mobil: 0701-866412, e-post: anna.bergstrand@hb.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Västra Götaland

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 11 000 studenter och 730 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examenstillstånd på forskarnivå inom  biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kontakter

Annie Andréasson

Presskontakt Kommunikationschef 033-435 40 22

Relaterat innehåll