Pressmeddelande -

Designat för framtidens textildesign

En väska som ändrar mönster när mobilen ringer, en matta som reagerar när du går på den och en duk som känner av värme eller kyla. Det är några av de åtta designprojekt som Linda Worbin presenterar i sin avhandling ”Designing Dynamic Textile Patterns” och som exemplifierar hur framtidens smarta textilier kan se ut. Samtidigt poängterar Linda Worbin att hon inte har tagit fram nya produkter, utan hon vill istället ge verktyg för nya arbetssätt i designprocessen.

– En traditionell textildesigner arbetar med ett begränsat material där mönsterbilden är beständig. I nya material som reagerar på sin omgivning, behöver man tänka på ett annat sätt. Det kan vara färg-, ljus- och strukturförändringar. Det viktigaste att få in i tankeverksamheten är tids- och rumslighet på ett nytt sätt, förklarar hon.

Det handlar om smarta textilier. Ett stort och nytt forskningsområde där Högskolan i Borås ligger i framkant. Här finns en forskningsplattformen Smart Textiles och Linda Worbin är den andra personen från Textilhögskolan som disputerar inom området, hittills.  Hon har intresserat sig för grundkunskaperna för att kunna skapa i nya föränderliga material. Det kan vara textilier som känner av information eller som direkt reagerar/ger respons på något exempelvis värme, ljus, ljud eller rörelse. Hon utvecklar hur hon gått till väga:

– Jag har undersökt hur information och estetik fungerar tillsammans, att designa mönster för att få kunskap om föränderliga mönsterbilder. Mönster som förändras i tid och rum, det gäller att inte se några begränsningar utan ha ett öppet sinne. Vid en viss tid kan mönsterbilden se ut på ett sätt, en annan tid på ett annat sätt.

Linda Worbin menar att det textila materialet kommer att få ett annat värde med nya material som reagerar. Hon hoppas att hennes avhandling ska fungera som en vägledning för andra yrkesverksamma textildesigners, men framför allt för framtidens textildesigners, d.v.s. studenterna på textildesignutbildningen. Redan idag ingår något av detta i grundutbildningen, men det kan och bör bli mer enligt Linda Worbin.

– Nytänkande i designprocessen öppnar nya möjligheter för textildesigners. Jag har gett exempel på hur man kan bedriva forskning inom design. Nu är det upp till framtidens textildesigners att anamma arbetssättet och de nya materialen. Tillsammans med företagen kan de utveckla helt nya produkter.

Linda Worbin vågar inte sia om vad för nya smarta textilier vi kan se i framtiden. Helt klart är att det handlar om nya funktioner och kunskaper. Forskning inom smarta textilier är tvärvetenskaplig. Linda Worbin har skrivit sin avhandling vid Chalmers och disputerar den 1 juni på Textilmuseet i Borås.

Avhandlingens titel: Designing Dynamic Textile Patterns
Disputation: 1 juni kl.13:00 på Textilmuseet i Borås, Druveforsvägen 8
Opponent: Mary-Ann Hansen från Danmarks Designskole

Text: Annie Andréasson
Foto (porträtt): Therese Svenberg, foto (matta): Linda Worbin, Materialet är fritt för publicering

Bildtext: För Kasthall inom plattformen Smart Textile har Linda Worbin tillsammans med Anna Persson skapat mattan ”SPÅR”. Till en början ser ”Spår” ut som en traditionell matta, men när du går på den aktiveras ett ljusspår under fötterna.

Ämnen

  • Design

Kategorier

  • linda worbin
  • designing dynamic textile patterns
  • nya metoder
  • designprocess
  • kasthall
  • 'spår'
  • smart textiles

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin.

Kontakter

Lina Färm

Presskontakt Kommunikatör Forskning 0733-80 91 92

Annie Andréasson

Presskontakt Kommunikationschef 033-435 40 22

Anna Kjellsson

Presskontakt Kommunikatör Press- och mediakontakt, forskning 0734-61 20 01

Relaterade event