Romulo Enmark. Foto: Rickard Kilström
Romulo Enmark. Foto: Rickard Kilström

Pressmeddelande -

Han utvecklade utbildningsmiljön – utses till ny hedersdoktor

Värdefulla insatser för Bibliotekshögskolan hedras genom utnämnandet av ny hedersdoktor. Vid årets akademiska högtid promoveras Romulo Enmark till filosofie hedersdoktor.

­Romulo Enmark var prefekt vid Bibliotekshögskolan 1993–1997. Därefter var han prorektor vid Högskolan i Borås. Efter sina år vid Högskolan i Borås fortsatte han sin akademiska bana som rektor vid Högskolan i Halmstad samt Försvarshögskolan.

Under sin tid som prefekt vid Bibliotekshögskolan gjorde Romulo Enmark avgörande insatser för att utveckla den utbildningsmiljö som länge varit en yrkesutbildning till att bli den livskraftiga och internationellt framstående akademiska utbildnings- och forskningsmiljö den är i dag.

Genom hans dynamiska ledarskap skapades det professurer, ett internationellt ledande forskningscentrum i kulturpolitisk forskning grundades och en forskarutbildning i samarbete med Göteborgs universitet startades.

Jag är oerhört glad och hedrad samt rätt så överraskad. Jag trodde att mina insatser, som jag då var väldig stolt över när det begav sig, var bortglömda – inte minst med tanke på att jag själv så sällan har haft tid att tänka på dem. Livet funkar ju tack och lov på det viset. Att plötsligt oväntat utses till hedersdoktor decennier efter jag var verksam är en ära som går långt bortom allt jag hade kunnat föreställa mig, säger Romulo Enmark.

Vikten av en hedersdoktor

En hedersdoktor är en person som betytt och betyder mycket för högskolans utveckling. Det är till följd av examensrättigheter på forskarnivå, som högskolan genom hedersdoktorat kan uppmärksamma personer som är viktiga för högskolan.

– Romulo Enmarks insatser har varit av stor betydelse för högskolans, och framför allt Bibliotekshögskolans, utveckling. Därför är det oerhört glädjande att nu kunna tilldela honom ett hedersdoktorat som än starkare kommer att knyta honom till oss, säger Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

Fakta

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för högskolans uppskattning av en individs mycket framstående insatser för högskolans verksamhet. Romulo Enmark kommer vid den akademiska högtiden 17 april 2020 att tilldelas titeln filosofie hedersdoktor inom området Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Bibliotek, museum

Taggar

  • forskning
  • högskolan i borås
  • bibliotekshögskolan

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 11 000 studenter och 748 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examenstillstånd på forskarnivå inom  biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Presskontakt

Lina Färm

Lina Färm

Presskontakt Kommunikatör Forskning 0733-80 91 92
Annie  Andréasson

Annie Andréasson

Presskontakt Kommunikationschef 033-435 40 22
Anna Kjellsson

Anna Kjellsson

Presskontakt Kommunikatör Press- och mediakontakt, forskning 0734-61 20 01