Pressmeddelande -

Högre utbildning för alla – vem bryr sig?

Förbereder högskolorna och universiteten alla sina studenter för det arbetsliv som väntar efter studierna? Det är frågan i fokus på nätverket Includes tredje konferens som går av stapeln på Högskolan i Borås den 11-12 december. På programmet står frågeställningar som ”Är unga män en grupp i riskzonen för framtida misslyckanden i kunskapssamhället?” och ”Har den öppna högskolan en framtid?”

Nätverket Include arbetar med att öka kunskapen om breddad rekrytering, mångfald och likabehandling inom högre utbildning. I Include ingår högskolor och universitet i hela Sverige och Högskolan i Borås är i år värd för nätverkets konferens.

Annika Malm, universitetsadjunkt på Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås, är tillsammans med en arbetsgrupp ansvarig för årets Includekonferens. Hon jobbar dagligen med frågor som rör breddad rekrytering på högskolan, såsom validering av reell kompetens för verksamma i arbetslivet och projekt för att utländska akademiker ska få relevant arbete.

– De här frågorna har med individens möjligheter att göra. Vi som högskola har en skyldighet att inte stänga dörren för dem som inte går raka vägen till och genom studierna. Alla människor, som har viljan och ambitionen för akademiska studier, har rätt att få den möjligheten samt vid behov relevant stöd, säger Annika Malm.

Prorektor Martin Hellström känner sig mycket glad och stolt över att Includekonferensen i år äger rum vid Högskolan i Borås:

– Att inkludera människor med olika bakgrunder och erfarenheter i det som vi kallar dagens kunskapssamhälle är en angelägen fråga, både i ett socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv. Det handlar i lika hög utsträckning om en bejakande och öppen syn på människan och hennes vilja och förmåga att på olika sätt bidra till att utveckla vårt samhälle och vår värld. För högskolans del handlar det om att attrahera och integrera studenter med olika bakgrunder i sin verksamhet, och även om det i sin tur har många formella aspekter så handlar det inte minst om att utmana och berika högskolans akademiska diskurser.

Key note speaker: Professor John Storan

Under de två dagarnas konferens kommer forskare och representanter från näringslivet att hålla anföranden. Key note speaker är professor John Storan, Director Continuum, Centre for Widening Participation Policy Studies, University of East London. Han är världens mest framstående forskare på området. Bland forskarna syns Anne-Sofie Nyström, Uppsala universitet, som kommer att tala om sin forskning på ämnet ”Unga män och utbildning: Om identitet, föreställd framtid och jämlik utbildning”. Se program för ytterligare talare och frågeställningar.

Välkommen på OUTSIDE - INSIDE, en musik - & dansföreställning

Dag två på konferensen inleds med en musik- & dansföreställning om utanförskap och främlingsfientlighet i anslutning till det romska året.

Ett samarbete med Kultur i Väst.Föreställningen framförs i entrén i Sandgärdet, Högskolan i Borås och är öppen för allmänheten.

För mer information:
Annika Malm, Tfn: 033-435 43 13, Mobil: 0709-463 700, E-post: Annika.Malm@hb.se
Mer information och program: www.hb.se/include2012

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • inkludering
  • martin hellström
  • annika malm
  • konferens
  • include

Regioner

  • Västra Götaland

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 695 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Presskontakt

Lina Färm

Presskontakt Kommunikatör Forskning 0733-80 91 92

Annie Andréasson

Presskontakt Kommunikationschef 033-435 40 22

Anna Kjellsson

Presskontakt Kommunikatör Press- och mediakontakt, forskning 0734-61 20 01