Pressmeddelande -

Med sociala medier på agendan

På eftermiddagen den 10 maj träffas politiker, forskare och andra aktörer för att diskutera hur man kan mötas genom sociala medier. På agendan står bland ”Wikipedia – ett socialt medium”, ”Sociala medier – utmaning och möjlighet för politiker” samt ”Om sociala medier och maktförskjutning”. Bland föreläsarna märks exempelvis Stig Björn Ljunggren - fristående skribent, föreläsare, konsult och proffstyckare, Brit Stakston -

mediestrateg på JMW kommunikation och Oscar Swartz - granskare, privatspanare och medborgarjournalist.  Konferensen arrangeras av Högskolan i Borås och Borås Stad.

Socia-media-pedia
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan har inlett en kraftsamling kring studier av sociala medier. Därför arrangerar de ”Socia-media-pedia” den 11 maj, en workshop inom vilken man hoppas komma under ytan på den stora hypen kring sociala medier. Tanken med dagen är bland annat att lägga grunden för ett nätverk och identifiera möjliga forskningsspår.

SOCIALA MEDIER – EN NY ARENA FÖR POLITIKEN

Dag: Måndagen den 10 maj kl. 14:00–19:30
Plats: Sparbankssalen, Sandgärdet, Högskolan i Borås

För mer information:
Janne Pehrson, Borås Stad, mobil: 0704-55 71 02
Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i Borås, mobil: 0732-30 59 04

www.hb.se/msm2010

Ackrediterade journalister är välkomna att delta den 10 maj utan kostnad.

SOCIA-MEDIA-PEDIA
Dag: Tisdagen den 11 maj kl. 09:00–16:00
Plats: Högskolan i Borås

För mer information:
Jan Nolin, professor tfn: 033-435 43 36
Siska Humlesjö, forskningsassistent, mobil: 0735-64 31 27
www.sociamediapedia.se 

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • biblioteksforskning
  • socia media pedia
  • bibliotekshögskolan

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin.

Kontakter

Lina Färm

Presskontakt Kommunikatör Forskning 0733-80 91 92

Annie Andréasson

Presskontakt Kommunikationschef 033-435 40 22

Anna Kjellsson

Presskontakt Kommunikatör Press- och mediakontakt, forskning 0734-61 20 01

Relaterade event